14-Smedevængegård

Smedevængegård ca 1990

Smedevængegårdens Historie.

Ifølge landmilitsens lægdsrulle af 1724 havde Lindersvold 4 gårde i byen, hvoraf Smedevængegård er nr. 3. I 1672 blev Lindersvold gods af Christopher Lindenov (solgt) til Axel Urne.

Sammenligner man gårdenes rækkefølge i 1724 og 1672 og de gamle numre gårdene rent faktisk har haft før matrikelnumrene blev indført. Er det muligt at gætte på, hvem der kan have beboet de enkelte gårde allerede i 1672. Da alle gårdene efterhånden kommer til at tilhøre Gavnø, – administreret af Lindersvold, er der ingen tvivl om, at gårdene med de laveste fæstenumre også er dem, der altid har tilhørt Lindersvold.

Ejerrækkefølge for 14a Leestrup.(Fæstenummer 3. ?)

 1. Poul Kristensen Ellen Kristensen 1956 –

Poul og Ellen kom fra Møn hvor deres forældre havde gårde. De drev gården med køer og grise og fik fem drenge. Bjarne, der nu har Ellegården , Finn og Kim , der har gårde på Bornholm, Tom der er ingeniør og Ib , der har Ibs gård.

 1. Wilhelm Nielsen 1954 – 1956

Wilhelm Nielsen havde kun gården i 2 år, han var ældre og drev den sammen med en datter og svigersøn. Medens de havde den, ned brændte den gamle 4- længede gård totalt.

 1. Hans Hansen Martha Hansen 1922 – 1954

Hans Hansen var fra Skibbinge, men havde tidligere haft en ejendom i Kongsted Nymark.

Han var gift med Martha f. Hansen. Hun var datter af Kr. Hansen Rettestrup og søster til Kristiane Nielsen Smedevænge. De fik 7 børn. Emilie, Karen, Astrid, Christian, Helga, Helmer og Margrethe. Christian forpagtede Vejløgård af Gavnø og hans søn har champignonfarmen ved Snesere. Helmer havde Svanholmgård i Hyllede, som nu hans søn Gunner Hansen har. Margrethe blev 18 år gl. gift med Johannes Jørgensen Torbenholt, men døde som 27 årig.

 1. Christian Larsen ca. 1918 – 1922

Christian Larsen var samtidig ejer af Hyllede Skovgård, men i 1922 gik han fallit og der blev udstykket et par ejendomme fra gården

 1. Hemming Larsen og Karen Marie 1908 – 1922

Karen Marie var datter af Grete og Hans Nielsen og Hemming Larsen kom i 1908 fra bestyrerstillingen på Leestrup mejeri. Efter nogle år solgte de gården og købte hotel Dania i Næstved.

I telefonbogen fra 1917 står opført Hemming Larsen nr.7.

 1. Grete og Hans Nielsen ca. 1885 – 1908

Hans Nielsen var født i 1842 på gården . Han havde en tre år ældre bror, en 8 år ældre halvsøster og en 4 år yngre plejebror.???

 1. Niels Christiansen Ane Kirstine Pedersen 1845 – ca. 1885

Niels var født d. 5. marts 1817 på Smedevængegården. Måske var han lidt svagelig, idet han allerede 9. marts blev hjemmedøbt. Han blev gift med Ane Kirstine Pedersdatter, der var datter af gmd. Peder Pedersen fra Roneklint, Jungshoved. Deres 1. datter Karen Marie Nielsdatter blev født 2. feb. 1846 da hendes mor var 20 år gammel. Hun blev i 1871 gift med Peder Larsen , Rønnevængegård. Deres 2. datter Ane Margrethe Nielsdatter blev født d. 14. februar 1849.

 1. Christian Frederich Nielsen Karen Nielsdatter 1816 – 1845

I Lindersvolds protokol nr. 2. 1808-49 er han nævnt som husmand i Hyllede på udflyttergård.

Han var født i 1779 som søn af hjulmand og slagter Niels Jensen Basballe i Kongsted. Hans kone Karen Nielsdatter var født i 1777 som datter af gmd. Niels Olsen og Karen Nielsdatter på den Gule Gård. Da De blev gift i Kongsted kirke i 1808 står hun som enke og han som husmand på Jyderup mark. Da Søren Rasmussen i 1816 afstod, blev de fæstere på Smedevængegården. De fik tre sønner : Jens Christian Christiansen i 1809, konfirmeret i Kongsted, senere flyttet til Køge.

Jørgen Christiansen født 23. maj 1811 , senere husmand i Orup.

Niels Christiansen født 5. marts 1817 der senere overtog gården.

 1. Søren Rasmussen Marie (Andersdatter) 1812 – 1816

Søren, der var søn af Rasmus Rasmussen og Margrethe på Pilegården, blev i november 1812, i Kongsted kirke, viet til datteren på gården, Marie Andersdatter .(Fosterdatter f. 1786 .:FT 1801 )

Han afstod gården i 1816.

 1. Anders Pedersen Ane Jensdatter ca. 1782 – 1812

Anders var født i 1740 og døde som 79 årig aftægtsmand d. 5. januar 1824 i Leestrup.

I 1782, d.21. juli, blev han i Roholte kirke gift med Ane Jensdatter f. 1756, der tjente hos smeden i Orup. Da Anders døde gik der kun 8 dage før også Ane døde.

 1. Dines Pedersen Maren Jørgensdatter 1764 – 1782 ????????

Dines var bror til forrige fæster, Lars Pedersen og søn af Peder Olsen på Skovholm. Han blev gift med Maren Jørgensdatter. Dines var en af de Leestrup bønder , der fik en bøde på 20 rbd. For at have gået på smugkro i Roholte.

 1. Lars Pedersen Ane Marie Hemmingsdatter 1742 – 1764 ???????

Søn af Peder Olsen på Skovholm. Han var gift med Ane Marie Hemmingsdatter. Hun var datter af Hemming Jochumsen i Roholte. De blev viet i Roholte i 1762 , men døde begge i 1764.

 1. Ole Hansen Johanne Hansdatter / Sara Andersdatter ca. 1702 – 1742 ??????

Han blev i februar 1702, i Snesere kirke, gift med Johanne Hansdatter. Hun må være død omkring 1715, idet han i dette år i Kongsted kirke blev gift med Sara Andersdatter. Ole døde i 1742.

 1. Mogens Rasmussen ca. 1665 – 1702 ????????

Han var fæster på gård nr. 3 , da Lindersvold gods i 1672 blev handlet.

Poul og Ellen fortæller :

 

SMEDEVÆNGEGÅRD

Matr. 14 A Skovholmvej 26               telf. 53-825382

Da vi overtog Smedevængegården i december 1956 var stuehuset på ca. 100 m2.Der var en længe til, heri var et malkerum og stald til lo malkekøer + opdræt.Der var hestestald med plads til 2 heste + en følboks og så var der et roerum. l resten af bygniQgen var lade, her stod kværnen, tærskeværk og presser med slisk,så halmen gled på loftet. Der var et kornmagasin over kværnen til 60 tdr. korn.l gennemkørslen under slisken kunne holde en traktor og vogn og resten df maskinerne blev der plads til efterh2nden som sæden blev tærsket om vinteren.

Så var der et gammelt kampestens grisehus med plads til 60 grise,

den sidste rest fra den gamle gård. Ca. 1960 lavede vi grisehuset om. Det var med murede skillerum og brostensgulv. Nu blev der cementgulv og træskillerum. l 1964 fik vi ventilation i kostalden. r 1967 lavede Vl aljebeholder, lavede kostalden om med gyllekanaler og lagde heste­stalden ind, så der blev plads til 4 køer mere. l 1968 købtes en træ-ensilage~ilo. 1.1970 byggedes 4 værelser + badeværelse og gang ca, 60 m2 til huset.Centralkomruret blev udskiftet med bliefyr i kælderen. r 1973 byggedes et maskinhus med hønsehus i den ene ende.

r 1974 byggedes en metal lade for enden af den gamle lade,som nu blev brugt til korntørring og magasin.

l de år voksede familien med 5 drenge og i 1991 er de alle rejst ud.   Køerne er nu sat ud, og vi klarer bedriften alene.

Da vi kom var der 2 heste , et tærskevæfk + presser og redSkaber til heste. Vi medbragte en lille grå Ferguson traktor.

16-10-91

l dag er der 2 traktorer med maskiner, en halv mejetærsker og presser.

Poul og Ellen Kristensen.