11-Pilegården

Pilegården 2004

Pilegårdens Historie

Lindersvold havde i 1724 4 gårde i Leestrup, hvoraf Pilegården var nr. 4 ?

I 1672 blev Lindersvold gods solgt af Christopher Lindenov til Axel Urne. Sammenligner man gårdenes rækkefølge i 1724 og i 1672 og de gamle numre gårdene rent faktisk havde før matrikelnumrene blev indført, er det muligt at gætte på, hvem der rent faktisk har beboet de enkelte gårde allerede i 1672. Da Lindersvold gods blev handlet i 1672 fremgår det at gård nr. 4 var beboet af Lauritz Mønboe. I 1724 og 1728 var beboeren i gård nr. 4 Albert Espersen, hvis far Espen Ibsen var gårdmand i St. Elmue under Lindersvold gods. Han døde i 1735, og der var skifte efter ham under Lindersvold. Han efterlod enken Maren Svendsdatter, måske var hun en søster til Hans Svendsen på Ibs gård. Ægteparret havde ingen børn og det var derfor mandens søskende der arvede : Oluf, gmd. I Tystrup, Peder gmd. i Vivede, og Lars der havde haft en gård i Faxe, men var død og havde efterladt sig børn ( bl. a. en datter Kirsten, gift med Lars Svendsen i Leestrup). Albert havde to søstre : Dorothea i St. Elmue og Anna i St. Elmue. Sidstnævnte havde været gift med gmd. Frantz Jensen. De var forældre til gmd. Jens Frandsen på gården Fredensdal i Faxe.

Ejerrækkefølge for 11a. Leestrup.

1. Sten Hansen Inge Lise Hansen ca. 1995 –

Sten og Inge Lise har lavet beboelse i en del af udlængerne og har flere plejebørn.

2. Rita Bruun Henriksen og Poul Erik Pihl ca. 1985 – 1995

Poul Erik og hans kone havde plejebørn og katteavlscenter.

3. Lise og Sten Ratje Andersen ca. 1976 – 1985

Sten og Lise købte bygningerne, havde fjerkræ, får og andre dyr. Var lærere på bl. a. Møllevangskolen. Fik to drenge, Mads og Mikkel. De solgte til Bente og Erik Høeg, der solgte til Rita og Poul Erik Pihl.

4. Erik Hansen Stenager 1976

Erik blev tilbudt at købe gården da Alfred Hansen døde. Jorden blev lagt sammen med Stenager, og bygningerne med et tdl. solgt til Sten og Lise.

5. Niels Alfred Hansen Alma Hansen 1945 – 1976

Alfred kom fra Udby krogård og Alma fra Præstø. De drev gården med dygtighed og energi og fik fire børn, Kjeld, Lissie, John og Rita.

Kjeld arbejdede mange år i Stevns Andel og Lissie, John og Rita blev bankuddannede, alle i Privatbanken i Fakse. Alfred var i en årrække, byrådsmedlem i Rønnede Kommune.

Da de skulle til at sælge gården og nyde deres otium, fik Alfred et slagtilfælde og lå uden bevidsthed i et halvt år, inden han døde. Alma købte hus i Fakse , hvor hun stadig (2003) bor,

6. Harry Andersen Ester Andersen Omk. 1936 – 1945

Harry kom fra Møn og Ester fra Ørslev. De var sjove og hyggelige mennesker. De havde flere børn, bl. a. datteren Allis.

Da de solgte Pilegården , flyttede de til Ugledige, hvor familien havde en gård som de overtog.

7. Johannes Nielsen Omk. 1925 – 1936

Gården blev købt af Rasmus Jakobsen der solgte til Johannes Nielsen

8. Johanne og Vilhelm Olsen 1912 – 1925

Vilhelm der var søn af Jeppe Olsen, havde en bror, Jens Peter Olsen. Til ham blev der i 1912 udstykket 11 ha. , hvor han byggede gården Birkehøj. Johanne var søster til mejeribestyrer Thomsen. Da Vilhelm døde ret ung uden at have børn, blev gården solgt og Johanne flyttede til Haslev. Senere blev hun gift med Lars Petersen Græsholt.

9.  Jeppe Olsen Ane Sophie Nielsdatter 1880 – 1912

Jeppe var fra Sjolte hvor faderen Ole Pedersen var gårdmand. Han havde Pilegården fra ca. 1880, og blev gift med en datter fra gården, Ane Sophie Nielsdatter i november 1880

10. Niels Rasmussen Else Kirstine Larsdatter 1842 – ca. 1875

Niels var søn af Rasmus Rasmussen og Ane Margrethe Jacobsdatter. Hans kone hed Else Kirstine Larsen (Larsdatter), hun blev konfirmeret i Kongsted kirke i 1830 og boede da hos sine plejeforældre, indsidder Jens Larsen og hustru i Leestrup. I 1834 tjente hun hos skovridder Møller i Vindbyholt, hvorefter hun rejste til Everdrup. De fik døtrene Ane Sophie og Kirstine Sophie født i 1839 og 1843. Hos sig havde de som aftægtsfolk, hans mor Ane Margrethe og hendes mand Ole Andersen, som begge blev gamle. Ane Margrethe var i 1860 87 år gl. og Ole Andersen 77 år.

11. Ole Andersen Ane Margrethe Jacobsdatter 1819 – 1842

Ole blev gift med Ane Margrethe da hendes 1. mand døde. Han var 10 år yngre end hende da de blev gift . Han kom fra Vellerup sogn i Frederiksborg amt født 1783. De fik et barn, Rasmus Olsen.

12. Rasmus Rasmussen Hans første kone/ Ane Marg. Jacobsdatter ca. 1788 – 1819

Rasmus var født i 1761 i Roholte som søn af gmd. Rasmus Nielsen og hustru Kirsten Rasmusdatter. Han var derfor bror til Søren Nielsens kone Anna på Bangsminde og overtog fæstet i ca. 1888 og var tillige fattigforstander. Han fik med sin første kone, Margrethe, tre drenge. Søren i 1789, Christen i 1793 og Rasmus i 1795. Da hun døde i 1798 blev han gift med Cathrine Marie Christensdatter der døde i 1801. Samme år blev han gift med Ane Margrethe Jacobsdatter, der kom fra Roholte sogn som datter af Jacob Jørgensen og Kirstine Andersdatter. De fik en søn , Niels Rasmussen.

13. Jens Nielsen Mette Hansdatter – 1788

Jens Nielsen er den først kendte fæster på Pilegården. Han var fæster i 1771 og1787 og var født i 1739 og døde i 1787 kort efter folketællingen af “forrådnelsesfeber”. Det var den tids fællesbetegnelse for en række tarminfektioner (paratyfus, tyfoid feber etc. )