7-Gule Gård

Den gule gård 1970

Gule gård 7a.

Gården ser ud til oprindelig at have tilhørt Gisselfeld, og må derfor være den ene af de fire gårde, som Gavnø 11.6.1762 købte af dette gods.

Ejerrækkefølge på 7a Leestrup. Fæstenummer 8 ?

1. Flemming Pihl Signe Pihl 1998 –

Flemming og Signe Pihl købte bygninger af Niels Torbenholt, der kort forinden havde købt gården af Povl V. Petersen, for at lægge jorden sammen med sin egen gård. Imens Niels havde gården brændte en del af bygningerne.

2. Poul V. Petersen Edith Petersen 1956 – 1998

Poul var søn af Emmy og Lars Petersen fra Vestergård Svennerup. Hans bror Verner Petersen overtog fødegården i Svennerup. Poul blev gift med Edith , der var født i Stouby ved Randers og i 1968 fik de datteren Hanne. Poul og Edith var meget arbejdsomme og drev gården med malkekøer til de solgte den.

3. Laurits Larsen Katrine Larsen 1948 – 1956

Laurits overtog sent gården efter sin far. Efter at have været ungkarl i nogle år, giftede han sig med sin husbestyrerinde Katrine Truelsen, datter af sognefoged Peter Truelsen Nørre Tvede og fik datteren Anne. Laurits tog tingene med ro og kunne godt lide at drille naboerne.

4. Jens Andreas Larsen Mette Kirstine Larsen 1910 – 1948

Jens A. Larsen var søn af Peter Larsen Rønnevængegård, der efter at have haft den nybyggede Vrangebækgård et par år og derefter Ellebæk i nogle få år, købte gården og for at gøre overtagelsen nemmere solgte 15 tdl. til Peter Nielsen Brimegården (7b) og i 1938, formodentlig på grund af krisen 12 tdl. til Åge Jensen. (7c-f). Mette Kirstine var en af gdr. Lars Hansens fire (kønne) døtre på Korsagergård i Hyllede.

Deres datter Johanne , blev gift med Jens Petersen der kom fra Hyllede. De bosatte sig i Vrangebæk. Sønnen Laurits over tog senere gården.

5. Ovidia og Jens Hansen ? – 1910

Ovidia var datter af Stine og Niels Petersen Askely i Hyllede.

5. Hans Hansen Ellen ? / Mette Kirstine Jensen 1867

Efter protokol fra Lindersvold 1850- 1927 forpagtede Hans Hansen gården i 1867.

6. Mette Nielsdatter 1856 – 1867

Måske drev Mette Nielsdatter gården fra 1856 til 1867. Hun døde 14. maj 1871, 67 år gammel.

7. Jens Hansen Ellen Jensdatter/ Bodil Andersdatter/ Mette Nielsdatter 1822 – 1856

Jens Hansen kom fra Snesere, hvor han blev døbt i 1789. Han giftede sig med enken Ellen Jensdatter i 1822 hvor hendes mand Jens Larsen døde. I 1825 døde Ellen Jensdatter og efterlod tre piger fra sin første mand, Karen, Marie og Anne Margrethe, samt to med Jens Hansen, Jens på 2½ år og Maren på ½ år. Så blev han gift med Bodil Andersdatter fra Roholte, men allerede i 1830 døde hun. I 1831 giftede han sig med Mette Nielsdatter og de fik tre børn, Ellen, Hans og Karen Sophie.

Karen Sophie blev i 1871 gift med Hans Johansen Stenager. Jens Hansen døde 6. maj 1856

8. Jens Larsen Ellen Jensdatter 1813 – 1822

Jens Larsen overtog fæstet efter sin far og giftede sig med Ellen Jensdatter, men døde allerede i 1822, 32 år gammel.

9. Lars Nielsen Karen Nielsdatter ca. 1787 – 1813

Lars Nielsen giftede sig med den tidligere ejers enke, Karen Nielsdatter kort efter 1787, hvor hun står som enke . De får fire børn, hvor den yngste, Jens senere overtager fæstet. Lars Nielsen er født i 1750 som søn af Niels Hansen og Marie Hansdatter fra Bangsminde . Da sønnen dør i 1822, er Lars aftægtsmand på gården.

10. Niels Olsen Karen Nielsdatter – 1787

Niels Olsen, født i 1741 bliver i 1765 gift med Karen Nielsdatter fra Ellegård. I 1771 havde han fæstet og forældrene boede på gården som aftægtsfolk.

 

Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 7a, nr. 371, Stavnstrupvej 61

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Andreas Larsen 11-4 1878 G Husfader Gaardejer Kongsted
Mette Kristine Larsen 19-11 1876 G Husmoder Mern, Præstø Amt
Laurits Peter Larsen 15-11 1912 U Søn Medhjælper i Landbrug Kongsted
Valborg Sofie Andersen 17-12 1914 U Husassistent Gdr. J. A. Larsen, Lestrup Kongsted
Hans Aage Andersen 4-7 1915 U Tjenestedreng