15. Ellebo Leestrup Skovvej 18

Ellebo 2003

Udstykket fra : Ellegård År : 1939

Ejerrækkefølge på Ellebo Matr. Nr. 12d.

1. Hanne og Hans Jensen ca.1992 –

Hans er søn af Ejner og uddannet tømrer. Driver ejendommen med juletræer og frugtbuske.

Hanne er fra Orup og arbejder med ældre.

De har to sønner Lars og Jens Henrik

  1. Kaja og Ejner Jensen 1939 – 1992

Ejner var søn fra Ellegården hvortil han kom i 1923 med sine forældre. I 1938 blev han gift med Kaja og i 1939 blev jorden udstykket fra Ellegården og ejendommen blev bygget. Han kørte mælk til Lestrup mejeri og var amatørtravkusk. Kaja stammede fra København. De havde to børn, Hans og Ellen.
Beretning om Kaja og Ejner :

l, Ejnar kom til Ellegård i 1923 sammen med sine forældre, som købte gården. I 1938 flyttede Kaja ind som Ejnars kone. Efterhånden blev pladsen for trang på gården og ønsket om fod under eget bord stærkt ,så Ellebo blev udstykket fra El­legård i 1939.

  • Ellebo blev drevet tradionelt med høns, grise, køer og usædvanligt væddeløbsheste som trækkraft med deraf følgende planteavl roer, byg. havre og græs. Ejnar kunne godt lide sikre indtægter, så han tog en tørn med mælkekørsel til mejeriet hver anden dag, det gav en god dagløn på 8 kr. Kaja hjalp til i bedriften så meget som pasningen af børnene tillod. Dengang var husholdning noget mere arbejdskrævende end nu.

Da Ejnar er den ældste af de indenfor travsporten så berømte Leestrupbrødre, blev noget af den sparsomme fritid brugt på landets væddeløbsbaner, hvor hestene vandt flere sejre. Sejrene gav økonomisk gevinst, det var selvfølgelig medvirkende til at hestene overlevede traktorens ankomst til ejendommen ..

Da børnene voksede til fik Kaja overskud til udadvendt arbejde, i flere år susede Kaja ud som hjemmehjælper og rengøringskone, hun har også plukket en enkelt høne på Vindbyholt Fjerkræslagteri. I de år Ejnar opdrættede ænder’ til julesalg på travbanen, var det en selvfølge at Kaja plukkede og rensede hver eneste af dem.

I 53 Ar har Kaja og Ejnar levet på den ejendom, de byggede for alle deres sparepenge. Fordi de har været flittige og sparsommelige, er det stadig muligt rent økonomisk, at holde ejendommen flot og i orden. Ejendommens jord bliver nu passet af sønnen Hans, som har plantet grantræer og solbær på jorden. Arvefølgen er sikret, det bliver en indfødt Leestrupper i fremtiden på Ellebo.