5. Leestrupvej 37

Leestrupvej 37 i 1987

Udstykket fra : Den gule gård. År: 1938.

Ejerrækkefølge på Leestrupvej 37 Matr.nr. 7f og 7c.

1. Klaus Møllgaard og Eva Schiermacher. 2000 –

Klaus er uddannet læge og arbejder på Novo Nordisk; Eva er uddannet Økonom
og arbejder på Haslev Udvidede Højskole. De har to piger fra 1995 of 1999,
Frederikke og Josephine. De driver gården som et fritidslandbrug, med en
mindre besætning af Skotsk Højlandskvæg og Islandske Heste. Jorden er udlagt
med græsafgrøder til foder. Stuehuset blev udvidet i 2002, så det idag er på
105 kvadratmeter i grundareal mod de oprindelige 72.

  1. Åge og Marie Jensen. 1938 – 1999

Åge var søn af pcl. Peder Jensen Hemmestrup, der senere boede og havde ishus på Skovholmvej 4. Marie var datter af Ludvig Frandsen og kom fra Jomfruens Egede og de mødtes, da de begge arbejdede på Bækkeskov. Ejendommen blev oprettet som statshusmandsbrug. Jorden blev købt af Jens A. Larsen Den Gule gård for 700,- kr. pr.tdl. og bygningerne kostede 13000,- kr. at opføre. De fik to døtre Tove og Annie. Åge og Marie drev et mønsterbrug.