4-Svanebjerg

Svanebjerg 1970

Svanebjergs historie.

Gården har formentlig oprindeligt tilhørt Totterupholm / Strandegård, idet den i landmilitsens liste af 1724 netop står blandt de første 6 gårde, der kom ind under Lindersvold, da Otto Thott i 1732 forenede Strandegård og Lindersvold.

Ejerrækkefølge for Svanebjerg 4a Leestrup. (Fæstenr. 5 )

Henriette og Elo Svanebjerg                                 ca. 2005  –
Henriette er ansat på Faxe-Bugten. Elo er søn af Jørgen og Birgit Svanebjerg og er ingeniør. De har nu (2008) bygget nyt stuehus på gården.

1. Henning Svanebjerg Inge Svanebjerg                ca. 1980 – ca. 2005
  Henning er søn af Karen og Ingvor Petersen og Inge er lærer på Møllevangskolen og smededatter fra Nordsjælland født Frederiksen. Henning har sammen med Jørgen drevet entreprenørvirksomhed. Først med landbrugsmaskiner, senere med gravemaskiner og jordmatriel og de seneste år har det især været skovmaskiner.

1. Jørgen Svanebjerg Birgit Svanebjerg                       ca. 1980 – ca.2005

Jørgen er søn af Karen og Ingvor Petersen og Birgit er datter af Anna og Viggo Jensen “Virkelyst” i Åstrup Rønnede. Birgit har i mange år været en afholdt dagplejemor og Jørgen har sammen med Henning drevet entreprenørvirksomhed.

2. Ingvor Petersen Karen Petersen ca. 1933 – 1980

Ingvor var søn af Maren og Jørgen Petersen og Karen var datter af Marie og Peter Nielsen Mosebølle Strand.

3. Jørgen Pedersen Maren Petersen ca. 1900 – 1933

Jørgen Pedersen var brorsøn til Hans Jørgensen; hans far Peter Jørgensen ejede gården Dueholt i Eskildstrup. De havde endnu en søn Hans Jørgen der var lidt ældre end Ingvor, men han døde da han var 17-18 år på grund af et lille sår han havde pådraget sig under arbejdet med at læsse sække på en vogn. Der gik blodforgiftning i såret , og det kunne lægerne dengang ikke gøre noget ved.

4. Hans Jørgensen Ane Sophie Pedersen 1845 – 1900

Hans var født på gården d. 10. juli 1820. I 1845 blev han gift med Ane Sophie Pedersen, datter af husmand Peder Johansen og hustru i Mosebølle, Roholte sogn, hvor hun var født i 1822.

Hans Jørgensen frikøbte gården af Gavnø.

5. Jørgen Hansen Margrethe Larsdatter 1818 – 1845

Jørgen var født på gården i 1785. I 1813 blev han i Kongsted Kirke gift med Margrethe Larsdatter , en datter af gmd. Lars Olsen og hustru Helvig Pedersdatter fra Ellebæk. Hun døde i 1830 , hvorefter han giftede sig med Poul Olsens datter Margrethe fra Nordvang.. Jørgen Hansen døde i 185, 67 år gl.

6 . Hans Andersen Ane Andersdatter ca. 1785 – 1818

Hans Andersen blev gift med enken Ane Andersdatter. Han var født i 1758 på Ellebæk som søn af gmd. Anders Olsen og hustru Ellen Madsdatter. I 1787 havde de datteren Karen f. 1779 fra hendes 1. ægteskab. Samt deres fælles børn Jørgen f. 1785. I 1797 fik de Ellen . Ane Andersdatter døde i 1811.

7. Jørgen Jensen Birthe Pedersdatter/ Ane Andersdatter ca.1752 – 1785

Jørgen var søn af Jens Olsen og født på gården i 1727. Han giftede sig nu med sin farbrors enke, der da var 39 år. I 1774 døde Birthe, hvorefter han i Roholte kirke blev viet til Ane Andersdatter. Hun var født i1749 som datter af gmd. Anders Jensen og Maren Jørgensdatter i Roholte. Jørgen Jensen døde i april 1785 og Ane blev gift igen i oktober samme år.

8. Lars Olsen Birthe Pedersdatter 1740 – 1752

Lars Olsen overtog fæstet da broderen Jens Olsen døde. Omtrent samtidig blev han gift med Birthe Pedersdatter. Lars døde i 1752

9. Jens Olsen Anna Jørgensdatter ca. 1724 – 1740

Jens Olsen blev født i 1695 som søn af Olle Jensen og Anne Oles (Græsholt). D.2/7 1719 blev han gift med Anna Jørgensdatter der var datter af gmd. Jørgen Ibsen og Maren af Stavnstrup.

Han var bror til Peder Olsen (Skovholm.) Ægteskabet varede til hendes død i 1732 og de fik 9 børn.

Maren Jensdatter i 1719 formentlig død i 1724

Ellen Jensdatter i 1721 blev gift med gmd. Hans Nielsen i Hyllede.

Lars Jensen i 1723. Maren Jensen nr. to i 1724. Hun blev gift med Gmd. Jens Hansen Stenager.

Christen Jensen i 1726. Han overtog senere fæstet på Skovholm.

Endvidere Jørgen i 1727, Margrethe i 1730 og Johanne i 1732. Jens Olsen døde i 1759.