23. Mosebøllevej 12 “Trollehus”

Trollehus i 2003

1800 nævnes en beboer ved navn Trold.

Hans Chr. Nielsen fortæller : Sofie Nielsen arvede ejendommen efter sine forældre ( en broder boede i Høng.) Hun fortalte at da hendes fader lå syg, kaldte han hende ind til sengen ( hun var da 12 år) (omk. 1874) og sagde : “Ja, nu kan jeg ikke hjælpe dig mere, men hvis du gør alting med en god vilje, skal du nok klare dig”. Og det gjorde hun også, og selv om hun tilsyneladende havde en kummerlig tilværelse, så elskede hun sit gamle hjem og fortalte tit om den pragtfulde udsigt over Præstø fjord, hvor lys, skygge og skyer skifter for hver time.

Hun passede selv sine dyr, tre, fire får og nogle svin og høns. Jorden blev drevet fra Smedevængegård. Efter salget til Gustav Eggersen blev hun boende i sit hus til sin død.

Sofie døde 90 år gammel i 1952.

Jens Pedersen også kaldet “Jens Trold” 1813

  1. Hans Madsens enke 1813- 1856
  2. Sofies far. Niels Hansen 1856 – 1874
  3. Da Niels Hansen døde boede enken og Sofie her alene. Enken døde nok i 1888,For da blev Hans Nielsen, Sofies bror indskrevet som fæster.
  4. Ane Sofie Nielsen 1874 – 1934

5.     Else og Gustav Eggertsen 1934 – 1998

Gustav var søn af karetmager Th. Eggertsen Leestrup, han var gartner uddannet og havde gennem alle årene sit arbejde her med frugttræer, tomater og blomster i drivhuse, samt frilandsgartneri. De fik en datter Hanne og to sønner Finn og Hans Jørgen.

5. Birgitte Christensen og Lars Mortensen 1998 –

Birgitte er repræsentant og Lars arbejder i Rønnede Kommunes vej væsen.

Folketælling i 1930  Lestrup, 25, matr. nr. 14d, nr.333, Mosebøllevej 12

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Ane Sofie Nielsen 28-2 1862 U Husmoder Landbrug Kongsted