19. Pugebjerggård Saksholmvej 26

Pugebjerggård ca. 1970

Pugebjerg gård er sammenlagt af en del huslodder fra Leestrup by, og omkring 1930 er der købt 12 tdl. fra Stenholt.

Ejerrækkefølge på 20 b Leestrup.

Lasse Bach ca. 1990 –

Lasse der er tømrer , har opbygget en temmelig stor vindue og dørfabrik i bygningerne.

2. Irwin Bach 1970 – 1990

Irwin Bach var skotøjshandler fra København da han købte Pugebjerggård.

3. Johannes Petersen og Edith f.Andersen ca. 1921 – 1970

Johannes var født i 1900 og søn af Rasmus Petersen og hans 3. kone. Edith var datter af gdr. Niels Andersen Ibsensminde i Kongsted. Ved FT 1921 var Johannes ejer og Rasmus på aftægt.

4. Rasmus Petersen 1879 – 1928

Rasmus Petersen var søn fra Lilleeje i Eskildstrup og dybt præget af indre mission. Han var gift tre gange, 1. gang med en datter af gdr. Christen Jacobsen “Dalbo” Aastrup.

Folketælling i 1930 Lestrup, 23a m.fl., nr. 387, Pugebjerg, Saksholmvej 26

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Johannes Petersen 2-10 1900 G Husfader Gaardejer Kongsted
Edith Otilia Petersen 1-3 1903 G Husmoder København
Bent Fugl Petersen 1-6 1929 U Barn Kongsted
Dagmar Kirstine Henriette Henriksen 23-6 1916 U Tjenestepige Kongsted
Erling Rasmus Johannes Petersen 31-5 1916 U Tjenestekarl Kongsted