10-Ibs Gård

Ibs Gård 2004

Ibs gård 10a.

I 1762 købte Gavnø 4 gårde af Gisselfeld, eftersom Gavnø i forvejen ejede 6 gårde, kan man formode at disse fik numrene 7-10.

Ejerrækkefølge på Ibs gård 10a Leestrup. Fæstenummer 10 ?

1. Ib Kristensen 1995 –

Ib er yngste søn af Poul og Ellen Kristensen på Smedevængegård. Efter militærtjeneste bl.a. i Sirius patruljen i Grønland, over tog Ib gården i 1995. Der er svineproduktion på gården.

2. Åge Marker Ulla Marker ca. 1961 – 1995

Ulla og Aage overtog gården der var ret forsømt. Var flittige og dygtige, byggede gården op, købte jorden fra Bangsminde og fik 6 børn, 3 drenge og 3 piger, hvoraf ingen ville være landmand. Aage kom fra Bornholm.

3. Slagterne ca. 1958 – 1961

Slagterne var Keld Petersen fra Orup, Sigfrid fra Ulsekanten og en til. De drev den med bestyrer i nogle få år og solgte så til en Svend Jørgensen.

4. Thorvald Larsen Sofie Larsen ca. 1938 – 1958

Thorvald , der kom fra Vejlø, var bestyrer på gården og giftede sig sent med datteren Sofie. De fik ingen børn

Hans medhjælper gennem mange år hed Laurits.

5. Ole Andersens enke 1926 – 1938

Enken drev gården ved hjælp af forskellige bestyrere. Bl. a. Thorvald Larsen, men også Sofies bror der boede på Feddet, kom hjem og hjalp til. Sofie gik om vinteren og kørte med hestene ved hesteomgangen. Hans Chr. Nielsen Smedevænget hjalp også som stor dreng.

6. Ole Andersen 1886 – 1926

Ole Andersen frikøbte gården i 1886 af Gavnø Gods. En af Hans søstre var mor til Anders Hansen, og hun og hendes mand fik udstykket en ejendom på ca. 5 tdl.

  1. Anders Olsen Maren Kirstine Larsen 1854 – 1886

Anders Olsen var søn af Ole Madsen og født i 1823. Han fik fæste på gården i 1854 (Udflyttet gård Matr. Nr. 10) Faderen afstod fæstet frivilligt. Han blev i 1854 gift med Maren Katrine Larsdatter, som var født i 1827, vist nok som datter af skovfoged Lars Pedersen Leestrup. Anders døde i juni 1875. I 1878 blev hans datter Ane Marie gift med Jens Hansen f. 20.11.1852 søn af gmd. Hans Johansen Stenager. Der blev udstykket ca. 10 tdl. til en ejendom til dem. (Den Eilif Jørgensen har nu.)

8. Ole Madsen Ingeborg Hansdatter 1824 – 1854

Født i 1792 og blev gift i 1818 med Ingeborg Hansdatter der var datter fra Stenager. Deres datter Karen Marie Olsdatter blev i 1845 gift med sin mosters enkemand, Hans Johansen på Stenager. Ole Madsen døde 18. februar 1859 af brystbetændelse. Ingeborg døde i 1865 som aftægtsenke hos sin søn. Gården blev udflyttet i 1816 da Ole Madsen indgik fæstet.

9. Mads Andersen Ane Rasmusdatter ca. 1784 – 1824

Mads blev født i 1751 på gården og gift med Rasmus Pedersens datter fra Græsholt, Ane Rasmussen, hun var født i 1763 og døde 1831 som aftægtsenke. Mads døde i 1824.

10. Anders Olsen Ellen Madsdatter ca. 1745 – 1784

Far til Mads. Født 1721 som søn af Ole Ibsen i Hyllede. Gift 14. november 1745 i Kongsted med Ellen Madsdatter fra Leestrup. Anders døde i 1784 som indsidder på gården.

11. Niels Olsen Ellen Madsdatter ca. 1740 – 1745

Ellen Madsdatter var først gift med Niels Olsen, søn af Olle Jensen fra (Græsholt ?) Niels havde Ellebæk ?. Da han døde i1745 var hans brødre Peder og Lars Olsen værge for hans 4 år gl. søn Niels og hans ½ år gl. datter Mette. Flyttede Ellen til Ibs gård og blev gift med Anders Olsen ?