8-Ellebæk

Ellebækgård 1960

Ellebæk 8a.

Ifølge landmilitsens lægdsrulle af 1724 havde Lindersvold 4 gårde i byen, hvoraf Ellebæk formodentlig var nr. 2. I 1672 blev Lindersvold gods af Christopher Lindenov solgt til Axel Urne. Sammenligner man gårdenes rækkefølge i 1724 og i 1672 og de gamle numre gårdene rent faktisk har haft før matrikelnumrene blev indført, er det muligt at gætte på, hvem der kan have beboet de enkelte gårde allerede i 1672. Da alle gårdene efterhånden kommer til at tilhøre Gavnø, administreret af Lindersvold, er der er der ingen tvivl om, at gårdene med de laveste fæstenumre også er dem der altid har tilhørt Lindersvold. Ellebæk var oprindelig på ca. 60 tdl., men først i 1900 blev der taget 25 tdl. fra til Maglebjerggård.

Ejerrækkefølge på Ellebæk 8a Leestrup. Fæstenummer 2 ?

1. Per Kenvig Lise W. Jensen 1998 –

Købte bygningerne af Jan S. Hansen. Kom fra Fakse Ladeplads.

2. Jan Stenager Hansen Hanne Boskov Hansen/Petersen 1992 – 1998

Flyttede som nygift ind sammen med Hanne Boskov Petersen. Drev gården sammen med Stenager.

Da de flyttede til Stenager, solgte de bygningerne og sammenlagde jorden med hjemgården.

3. Erik Hansen 1987 – 1992

Købte gården af sin faster da hun flyttede til Rønnede. Havde i mange år forpagtet jorden . Bygningerne var lejet ud til 4 unge mænd.

4. Niels Ellegaard Larsen Karen Sofie Larsen/Hansen 1934 – 1987

Niels var født som mellemste søn på Ellegård i Orup og købte gården i 1934 for 42500 kr.. Han aftjente sin soldatertid i Livgarden. Han blev i 1931 gift med H.J.s datter Karen Sofie Hansen fra Stenager i Leestrup.  Gårdens udlænger nedbrændte i 1965. Da Niels døde i 1969 forpagtede Karen gården ud til sin bror, Alfred Hansen på Stenager

  1. Poul Andersen ca.1910 – 1934

Poul Andersen overtog brandtomten nede midt på marken og genopførte gården oppe ved Leestrupvejen i 1911. Far til Lars Peter Andersen Kratholm. En tjenestepige indebrændte på sit gavlværelse på Ellebæk. Da malingen på døren blev fjernet omkring 1990, kunne man se hendes silhuet og rundt om den var døren forkullet. Var det mon den 29 årige Adele Frederikke Amalie Olsen der døde d.2.oktober 1913 og blev begravet en uge efter fra Kongsted kirke

Kirkebogen for Kongsted sogn viser:
1913 † 2 Okt. Lestrup. Begr. 9 Okt.
Adele Frederikke Amalie Olsen.
Tjenestepige hos Gmd. Poul Andersen i Lestrup. 29 aar gl.
* i Kjøbenhavn 7 marts 1884. Døbt i Frue Kirke smst 3 Aug. s.a.

6. Jens A. Larsen ca. 1905 – 1910

Jens A. Larsen kom fra Vrangebækgård og var søn fra Rønnevængegård.

Gården nedbrændte i 1910. Jens Larsen solgte brandtomten og købte Den Gule gård i Leestrup.

7. Niels Nielsen 1891 – 1905

Niels Nielsen byttede ejendom med Jens A. Larsen

8. Hans Jensen Karen Sophie Nielsdatter 1864 – 1891

Hans Jensen kom fra Snesere og blev gift med Niels Jensens datter Karen Sophie Nielsdatter, hun var født i 1833 og døde i 1886. Hans døde i 1891.

9. Niels Jensen Maren Larsdatter ca. 1832 – 1864

Niels Jensen var gift med Maren Larsdatter der var enke efter den forrige ejer. Hun havde en søn med Peder Anton Larsen, der hed Lars Pedersen f. 1826 og sammen havde de to døtre, Karen Sophie f. 1833 og Grethe 1836. Niels Jensen døde 10. juni 1893

10. Peder Anton Larsen Maren Larsdatter ca. 1825 – 1831.

Peder Anton overtog fæstet i 1825, og fæstet lød på nr.2. Han døde imidlertid allerede i 1831. Kongsted kirkebog fortæller i den anledning følgende : Peder Anton Larsen , gmd. I Leestrup. 40 år. Født i København, søn af gmd. Lars Olsen i Leestrup. Han blev i 1824 gift med Maren Larsdatter, en datter af gmd. Lars Rasmussen på Græsholt.

11. Lars Olsen Karen Jensdatter ca. 1785 – 1824

Lars var født i 1757 som søn af Ole Jensen og Mette Ebbesdatter. Han var i første ægteskab gift med Helvig Pedersdatter, hun var datter af Peder Christophersen og Maren Iversdatter i St. Elmue. De blev gift i 1787. Efter hendes død giftede han sig med Karen Jensdatter, født ca. 1764. De havde i FT

12. Ole Jensen Mette Ebbesdatter ca. 1755 – 1785

Ole Jensen blev født i 1724 på Ellebæk. Han blev gift med Mette Ebbesdatter og fæstede gården, efter sin far, fra ca. 1755 til 1785. På en eller anden måde må han være blevet uvenner med sin søn, for i 1787 er han 66 år gl. indsidder hos Søren Nielsen og Anna Rasmusdatter i Leestrup (Bangsminde) og i 1794 er han ifølge kirkebogen i Kongsted død som indsidder og almisselem

13. Jens Olsen Anna Jørgensdatter ca. 1724 – 1755

14. Olle Jensen Anna Oles ca. 1686 – 1724

15. Powel Olufsen ? – 1686

Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 8a, nr. 373, Ellebæk, Leestrupvej 35

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Poul Jakob Andersen 18-12 1882 G Husfader Gaardejer Kongsted
Karen Elisabet Andersen 5-5 1876 G Husmoder Faxe
Lars Peter Andersen 12-4 1907 U Søn Forkarl Ulse
Mary Kristine Andersen 3-5 1908 U Datter Husassistent Ulse
Kaj Viggo Andersen 19-8 1916 U Søn Medhjælper Kongsted