7. Leestrupvej 31

Leestrupvej 31

Leestrupvej 31 er udstykket fra Ellebækgård. Dog var markarealet udstykket fra Hulhøjgård, der hører under Hyllede.

Efter Niels Kr. Jensen overtog Kristian Hansen ejendommen, blev gift med Sofie og sammen fik de døtrene Magda og Solveig.

Kristian Hansen kørte i mange år mælkerute til Leestrup mejeri.

Folketælling i 1930 

Navn                        Alder         Stilling             Erhverv             Fødested

Niels Kr. Jensen                22.09.1854         Husfader               Parcellist          Hammer Præstø amt

Karoline Marie Jensen       25.07.1856        Husmoder                                      Præstø

Kristian Hansen                08.01.1903        Plejesøn                 Bestyrer           Vemmetofte Præstø A.