Folketælling 1930

Red. af Peter Torpenholt Jørgensen

 

Folketælling Lestrup 1930

Ved folketællingen i 1930, som blev afholdt d. 5. november, var Kongsted sogn inddelt i følgende 12 tællingsområder:

Lystrup, Aastrup, Skovthorup, Kongsted, Taarnmark, Hyllede, Lestrup, Eskildstrup, Tingerup, Svenderup, Grunderup og Borup. For Leestrups vedkommende svarer tællingsområdet stort set til det matrikulære ejerlav Leestrup. Det omfatter således også Leestrup Strand.

I 1930 var der i alt 332 personer i Leestrup-området, fordelt på 78 husstande. I hele sognet var der i alt 2.222 personer fordelt på 560 husstande.

Tællingen blev gennemført af tællingskommissærer, udpeget af kommunalbestyrelsen. De indsamlede oplysninger blev registreret i fortrykte skemaer. I Leestrup var der 5 kommissærer, der dækkede hver sit område, og som udfyldte i alt 8 skemaer.

Der er et varierende antal husstande på de enkelte skemaer. Det har den pågældende kommissær styret selv.

Den rækkefølge, som husstandene er opført på skemaerne, forekommer noget tilfældig. Det kan være udtryk for, at tællingskommissærerne har ført dem på liste efterhånden, som de traf dem hjemme.

I det følgende er folketællingsmaterialet fra Leestrup 1930 i den rækkefølge, som Kongsted Kommune har afleveret det til Det statistiske Departement.

Materialet er skrevet ud fra de indtastede oplysninger i Dansk Demografisk Database (www.ddd.dda.dk) sammenholdt med de originale folketællingsskemaer, som kan ses på Statens Arkivers hjemmeside (www.arkivalieronline.dk). Adresserne er fundet på Erik Hansens hjemmeside om Leestrup (www.123hjemmeside/Leestrup) og via Krak (www.krak.dk). I nogle tilfælde har jeg kontrolleret oplysningerne med folketællingerne fra 1921 og 1925, som også kan ses på arkivalieronline.

I overskriften til de enkelte husstande er bynavnet angivet samt matrikelnummeret, som ikke altid er helt præcist, eller mangler. Derefter følger husstandens nummer fra Dansk Demografisk Databases gengivelse af folketællingen. Gadenavn og husnummer, fandtes jo ikke i 1930. De oplysninger har jeg har skrevet til med kursiv. Hvis en ejendoms navn eller matrikelnummer er skrevet med kursiv, er det også min tilføjelse. Der, hvor jeg er i tvivl, har jeg sat et spørgsmålstegn.

De enkelte personers kaldenavn er understreget i det omfang, kommissærerne har husket at gøre det. I selve folketællingsskemaerne er der i øvrigt yderligere oplysninger, end det der kan ses nedenfor, eksempelvis årstal for indgåelse af ægteskab, antal levende og døde børn, mv.

Materialet er skabt af mennesker i flere led og omgange, så der er flere fejlkilder. Jeg har enkelte steder rettet åbenbare fejl i Dansk Demografisk Databases gengivelse af de originale skemaer. Men ellers er materialet ikke revideret. Det må tages som det er, og med de fejl, der er.

 

Løjt Kirkeby, oktober 2011

Peter Jørgensen

Skema 29, tællingskommissær Frederik Christensen

Lestrup, matr. nr. 13e, nr. 319, Mosebøllevej 15

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Julius Frederik Christensen 24-12 1877 G Husfader Landbrug Kongsted
Anna Margrete Christensen 15-2 1876 G Husmoder Kongsted
Johanne Rigmor Green Christensen 19-2 1911 U Barn Medhjælper Kongsted

Lestrup, matr. nr. 14a, nr. 320, Smedevængegården, Skovholmvej 26

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Ole Christian Hansen 2-5 1873 G Husfader Landbrug Skibbinge
Martha Katrine Hansen 20-3 1880 G Husmoder Mogenstrup
Helmer Hansen 29-12 1912 U Barn Medhjælper Kongsted
Margrethe Hansen 31-8 1914 U Barn Medhjælper Kongsted
Christian Hansen 16-10 1910 U Barn Medhjælper Kongsted

Lestrup, matr. nr. 14b, nr. 321, Skovholmvej 32?

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Ole Peter Olsen 24-5 1873 G Husfader Landbrug Hylleholt
Kirsten Olsen 14-10 1875 G Husmoder Ørslev
Else Charlotte Olsen 7-3 1917 U Barn Hylleholt

Lestrup, matr. nr. 9c, nr.322, Stavnstrupvej 79

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Rasmus Nielsen 30-10 1880 G Husfader Landbrug Ulse
Christiane Emilie Nielsen 10-6 1884 G Husmoder Mogenstrup
Edith Marie Nielsen 23-1 1915 U Barn Medhjælper Everdrup

Lestrup, matr. nr. 9d, nr.323, Skovholmvej 19

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Christian Alfred Jakobsen 4-4 1895 G Husfader Landbrug Kongsted
Ella Marie Jakobsen 8-4 1902 G Husmoder Roholte
Henrik Sinding Jakobsen 9-7 1921 U Barn Roholte
Niels Sinding Jakobsen 19-2 1926 U Barn Roholte
Ketty Marie Sinding Jakobsen 29-5 1930 U Barn Kongsted
Kirsten Sofie Jakobsen 26-4 1871 E Slægtning Faxe

Lestrup, matr. nr. 14, nr.324, Skovholmvej 24?

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Anton Henrik Sofus Petersen 20-3 1864 G Husfader Arbejdsmand København
Ane Marie Petersen 25-11 1857 G Husmoder Roholte
Eli Asger Wernie Petersen 2-10 1918 U Kongsted

 

Lestrup, matr. nr. 10a, nr.325, Skovholmvej 17

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Marie Kristine Andersen 7-9 1863 E Husmoder Landbrug Kongsted
Oline Sofie Andersen 6-8 1893 U Barn Medhjælper Kongsted
Thorvald Christian Larsen 12-2 1898 U Bestyrer Vejlø
Svend Carl Esman Henriksen 25-11 1909 U Tjenestekarl Everdrup

Lestrup, matr. nr. 13a, nr.326, Skovholm, Leestrup Skovvej 15

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Otto Frederik Christensen 4-1 1870 G Husfader Landbrug Kongsted
Ellen Kirstine Christensen 6-12 1869 G Husmoder Kongsted
Johannes Hansen 20-10 1910 U Tjenestekarl Roholte
Frits Vilhelm Hansen 19-1 1887 U Tjenestekarl Kongsted
Ane Margrethe Jørgensen 18-4 1857 U Tjenestepige Kongsted
Anna Sofie Johansen 21-10 1911 U Husassistent Ulse
Olav Helveg Green Christensen 2-11 1910 U Barn Medhjælper Kongsted

Lestrup, matr. nr. 13b, nr.327, Leestrup Skovvej 17?

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Petersen 1-2 1861 G Husfader Tømrer Kongsted
Louise Petersen 16-9 1868 G Husmoder Kongsted

Lestrup, -, nr.328, matr. nr. 12b, Skovly, Leestrup Skovvej 16

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Martin Valdemar Nielsen 17-2 1892 G Husfader Landbrug Testrup
Hansine Christiane Nielsen 28-1 1897 G Husmoder Hemmed
Henry Bernhard Nielsen 3-11 1919 U Barn Næstelsø
Ingeborg Kristine Nielsen 18-6 1922 U Barn Næstelsø
Poul Erik Nielsen 14-12 1923 U Barn Næstelsø
Inger Marie Nielsen 7-5 1926 U Barn Næstelsø
Karen Elly Nielsen 3-1 1928 U Barn Kongsted

 

 

 

Lestrup, matr. nr. 36b, nr.329, Leestrup Skovvej, ved skoven, syd for Ellegård ?

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Peter Larsen 22-7 1865 G Husfader Ledvogter Snesere
Nikoline Sofie Larsen 23-4 1862 G Husmoder Roholte
Jenny Nikoline Larsen 21-12 1916 U Plejebarn Roskilde

Lestrup, matr. nr. 12a, nr.330, Ellegård, Leestrup Skovvej 20

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Frederik Jensen 20-6 1882 G Husfader Landbrug Holstenborg
Johanne Elisabeth Jensen 15-9 1878 G Husmoder Hørby
Ejner Lars Jensen 2-8 1904 U Barn Medhjælper Holstenborg
Hans Peter Jensen 4-3 1906 U Barn Medhjælper Holstenborg
Nelly Dortea Jensen 6-9 1912 U Barn Medhjælper Holstenborg
Frederik Jørgen Jensen 7-9 1914 U Barn Medhjælper Everdrup
Jens Jensen 3-9 1916 U Barn Medhjælper Everdrup
Jakob Jensen 3-9 1916 U Barn Everdrup
Elfride Jensen 29-10 1919 U Barn Everdrup
Johanne Jensen 9-11 1922 U Barn Everdrup

Lestrup, matr. nr. 11a, nr.331, Pilegård, Skovholmvej 16

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Christen Johannes Nielsen 16-1 1897 U Husfader Landbrug Staurby
Agnes Kristine Madsen 7-5 1903 U Husassistent Snesere
Hans Erling Jensen 3-7 1912 U Tjenestekarl Faxe

Lestrup, matr. nr. 11b, nr.332, Birkehøj, Skovholmvej 18

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Peter Olsen 10-9 1881 G Husfader Landbrug Kongsted
Anna Marie Olsen 27-7 1884 G Husmoder Kongsted
Astrid Dagmar Olsen 12-2 1915 U Barn Medhjælper Kongsted
Ingrid Sofie Kirstine Olsen 15-5 1926 U Barn Kongsted
Jeppe Olsen 29-6 1849 E Slægtning Snesere

 

 

 

Lestrup, 25, matr. nr. 14d, nr.333, Mosebøllevej 12

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Ane Sofie Nielsen 28-2 1862 U Husmoder Landbrug Kongsted

Skema 30, tællingskommissær Kristian Larsen

Lestrup Strand, -, nr.334, matr. nr. 28a

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Martin Petersen Dahl 22-10 1887 G Husfader Husmand og Arbejdsmand Garverslund, Vejle Amt
Ellen Katrine Dahl 6-6 1885 G Husmoder Kongsted
Ruth Dahl 16-7 1923 U Barn Kongsted
Oluf Jensen 23-8 1889 U Logerende Fisker Storeheddinge

Lestrup Strand, -, nr.335, matr. nr. 33a

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Kristian Larsen 23-3 1880 G Husfader Parcellist Kongsted
Ane Sofie Larsen 26-2 1877 G Husmoder Ørslev, Præstø Amt
Jens Ernfred Samuelsen 23-6 1906 U Tjenestekarl Allerslev, Præstø Amt

Lestrup Strand, -, nr.336, matr. nr. 33b

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Arnold Kristian Schmidt 31-10 1902 G Husfader Landbrug og Fisker Hylleholt
Anna Margrethe Rigmor Schmidt 30-5 1900 G Husmoder Kongsted
Børge Kristian Schmidt 22-4 1926 U Barn Kongsted
Karen Marie Andreasen 20-10 1865 E Husmoder Basnæs, Præstø Amt

Lestrup Strand, -, nr.337,

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Thorvald Christensen 15-1 1880 G Husfader Arbejdsmand Assing, Jylland
Elisabeth Christensen 23-9 1889 G Husmoder Jylland
Thora Elisabeth Christensen 16-2 1914 U Barn Jylland
Poul Følbæk Christensen 14-11 1920 U Barn Snesere, Præstø Amt

Lestrup Strand, -, nr.338, matr. nr. 1c

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Rasmus Petersen 20-11 1865 G Husfader Fisker Mosebølle, Præstø Amt
Maren Kirstine Petersen 30-10 1867 G Husmoder Orup, Præstø Amt
Godtfred Bernhard Petersen 30-4 1903 U Logerende Fisker Mosebølle, Præstø Amt
Kristian Ludvig Petersen 23-6 1906 U Logerende Fisker Mosebølle, Præstø Amt

Skema 31, tællingskommissær Kristian Larsen

Lestrup Strand, -, nr.339, matr. nr. 1c

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Aksel Emanuel Petersen 2-11 1901 G Husfader Fisker og Landbrug Mosebølle, Præstø Amt
Anna Kristine Petersen 7-5 1899 G Husmoder Mern, Præstø Amt
Elise Petersen 24-11 1924 U Barn Kongsted
Erik Petersen 18-2 1927 U Barn Kongsted
Verner Petersen 14-8 1930 U Barn Kongsted

Lestrup Skov, -, nr.340, Leestrup Skovvej 10 (skovfogedstedet)?

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Lars Anders Andersen 7-6 1897 G Husfader Landbrug Faxe
Maren Johanne Pouline Andersen 19-12 1895 G Husmoder Højtofte, Jylland
Maja Viola Rasmussen 13-7 1916 U Barn Vonsild, Jylland
Jens Bendix Andersen 18-12 1857 E Logerende Everdrup, Præstø Amt
Harry Rasmussen 13-12 1905 U Tjenestekarl København
Johannes Hansen 14-7 1916 U Tjenestedreng Lars Andersen, Lestrup Skov Snesere, Præstø Amt
Olga Karoline Petersen 1-10 1902 G Logerende Ejstrup Harde, Jylland
Erna Viola Petersen 16-6 1925 U Logerende Asnæs, Holbæk Amt
Svend Tage Petersen 3-4 1929 U Logerende Svinninge, Holbæk Amt

 

Lestrup Strand, -, nr.341, matr. nr. 28b

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Anders Jensen 10-1 1894 G Husfader Arbejder Kongsted
Anna Johanne Jensen 21-1 1893 G Husmoder Roholte, Præstø Amt
Børge Møller Jensen 15-6 1922 U Barn Kongsted
Kaj Aksel Jensen 19-4 1925 U Barn Kongsted
Rita Elise Jensen 18-11 1927 U Barn Kongsted

Lestrup Strand, -, nr.342, matr. nr. 28d

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Lars Peter Jensen 21-7 1890 G Husfader Fisker Kongsted
Maren Kathrine Jensen 31-7 1890 G Husmoder Kimmerslev, Københavns Amt
Kristian Hansen 19-10 1925 U Plejebarn Herfølge

Skema 32, tællingskommissær H. J. Hansen

Lestrup, matr. nr. 8c, Maglebjerggaard, nr.343, Stavnstrupvej 71

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Peter Laurits Larsen 7-11 1881 G Husfader Landbrug Øster Egede, Præstø Amt
Anna Sofie Larsen 3-9 1878 G Husmoder Faxe
Harry Laurits Larsen 22-10 1909 U Barn Medhjælper Faxe
Erna Agnethe Larsen 13-9 1913 U Barn Husgerning Kongsted
Jens Peter Madsen 3-5 1853 U Slægtning Fhv. Arbejdsmand Faxe

Lestrup, matr. nr. 9a, nr.344, Bangsminde, vest for Stavnstrupvej 77 (gården brændt)

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Anna Katrine Bang 5-12 1879 U Husmoder Landbrug Kongsted
Karen Marie Bang 13-4 1884 U Husmoder Landbrug Kongsted
Rasmus Theodor Petersen 7-9 1890 U Bestyrer Laastrup, Jylland
Gudrun Holm-Hansen 4-3 1916 U Tjenestepige Roholte, Præstø Amt
Niels Poul Larsen 17-2 1915 U Tjenestekarl Vester Egede, Præstø Amt

Lestrup, matr. nr. 9e, nr. 345, Stavnstrupvej 80

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Christian Herman Petersen 28-4 1896 G Husfader Landbrug Kongsted
Alma Elisabeth Petersen 12-10 1897 G Husmoder Roholte, Præstø Amt
Hans Jørgen Petersen 15-8 1925 U Barn Roholte, Præstø Amt
Inger Marie Kirstine Petersen 3-3 1927 U Barn Kongsted

Lestrup, matr. nr. 10b, nr. 346, Stavnstrupvej 78

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Frederik Hansen 8-1 1903 G Husfader Landbrug Vemmetofte, Præstø Amt
Karen Andrea Hansen 16-6 1908 G Husmoder Kongsted

Lestrup, matr. nr. 10c, nr. 347, Skovholmvej 13

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Anders Christian Hansen 16-7 1887 G Husfader Landbrug Kongsted
Anna Marie Hansen 24-7 1890 G Husmoder Roholte, Præstø Amt
Gerda Hansine Hansen 18-10 1916 U Barn Kongsted
Hans Henrik Hansen 2-8 1918 U Barn Kongsted
Else Marie Hansen 11-5 1921 U Barn Kongsted
Erik Gorm Hansen 19-12 1924 U Barn Kongsted

Lestrup Skov, matr. nr. 36d, nr. 348, (det andet hus i Leestrup Hestehave, tæt ved Leestrup Skovvej 24)?

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Johannes Alfred Petersen 10-5 1896 G Husfader Skovarbejdsmand Dannemare, Maribo Amt
Jenny Marie Petersen 21-2 1890 G Husmoder Kongsted
Hans Martin Helmuth Petersen 7-12 1916 U Barn Dannemare, Maribo Amt

Lestrup, matr. nr. 3d, nr. 349, Leestrup Skovvej 24

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Herman Andersen 27-1 1896 G Husfader Træskomager Kongsted
Tolkar Margrethe Andersen 19-5 1903 G Husmoder Hyllinge, Sorø Amt
Keld Thormod Andersen 30-7 1926 U Barn Kongsted
Mogens Stig Andersen 3-5 1928 U Barn Kongsted

Lestrup, -, nr. 350, Forskolen, Skovholmvej 1

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Karen Sofie Nielsen 31-3 1879 U Husmoder Lærerinde Herfølge, Præstø Amt
Ester Petersen 20-11 1914 U Husassistent Ølsemagle, Roskilde Amt

Lestrup, matr. nr. 4c, nr. 351, Stavnstrupvej 52

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peter Larsen 16-5 1873 G Husfader Skomagermester Faxe
Anna Marie Larsen 7-8 1880 G Husmoder Roholte, Præstø Amt
Else Margrethe Larsen 8-4 1914 U Husassistent Kongsted
Emma Sofie Larsen 6-6 1920 U Barn Kongsted

Lestrup, -, nr. 352, Stavnstrupvej 54

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Maren Kristine Jørgensen 6-5 1870 E Husmoder Landbrug Kalvehave, Præstø Amt
Hans Laurits Jørgensen Stenved 30-6 1892 U Barn Elektriker Sværdborg, Præstø Amt

Lestrup, matr. nr. 21b, d, nr. 353, Skovholmvej 4

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Christian Andersen 15-3 1857 G Husfader Træskomager Kongsted
Ane Kirstine Andersen 14-2 1860 G Husmoder Everdrup, Præstø Amt

Lestrup, matr. nr. 19a, nr. 354, Skovholmvej 5

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Ingeborg Marie Larsen 25-7 1904 U Husmoder Kongsted
Frede Larsen 25-6 1926 U Barn Kongsted
Hans Peder Larsen 8-6 1854 G Husfader Tækkemand Everdrup
Trine Sofie Larsen 17-9 1859 G Husmoder Kongsted

Lestrup, matr. nr. 22b, nr. 355, LeestrupByvej, ved Svanebjerg, nu nedrevet, (Marens Hus)?

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Johan Hansen 12-8 1891 G Husfader Landmand Kongsted
Anne Marie Sofie Hansen 23-3 1895 G Husmoder Roholte, Præstø Amt
Ellen Margrethe Green Hansen 12-6 1918 U Barn Kongsted
Gerda Petrea Green Hansen 30-12 1919 U Barn Kongsted
Hans Erling Green Hansen 23-2 1922 U Barn Kongsted
Peter Eskild Green Hansen 9-2 1928 U Barn Kongsted

Lestrup, matr. nr. 4a, nr. 356, Svanebjerg, Leestrup Byvej 4

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Maren Petersen 28-3 1868 E Husmoder Landbrug Højelse, Roskilde Amt
Peder Ingvor Petersen 7-2 1904 G Bestyrer Kongsted
Karen Sofie Jensine Petersen 18-10 1905 G Husmoder Roholte, Præstø Amt
Anna Kristine Larsen 20-2 1910 U Tjenestepige Vester Egede, Præstø Amt
Christian Ingemann Petersen 11-10 1903 U Tjenestekarl Kongsted
Jens Ole Ernst Rasmussen 20-11 1910 U Tjenestekarl Kongsted
Jens Peter Nielsen 2-1 1879 U Kontrolassistent Ubby, Holbæk Amt

Lestrup, 21a, nr. 357, Skovholmvej 6

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Carl Julius Petersen 1-1 1887 E Husfader Arbejdsmand Roholte, Præstø Amt
Mary Kristine Petersen 6-8 1919 U Barn Kongsted
Anna Rigmor Petersen 20-10 1920 U Barn Kongsted
Astrid Helene Petersen 6-3 1922 U Barn Kongsted
Karen Sofie Nielsen 10-12 1875 U Husbestyrerinde Toksværd, Præstø Amt

Lestrup, -, nr. 358, matr. nr. 23 b, Leestrup Byvej 20

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Søren Jensen 14-3 1885 G Husfader Arbejdsmand Alslev, Præstø Amt
Ane Hansigne Jensen 25-11 1887 G Husmoder Jungshoved, Præstø Amt
Aksel Henry Jensen 17-11 1920 U Barn Hylleholt, Præstø Amt

Skema 33, tællingskommissær Thorvald Eggertsen

Lestrup, matr. nr. 17a, 5b, nr. 359, Leestrup Byvej 16

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Holger Thorvald Eggertsen 6-2 1888 G Husfader Karetmagermester København
Johanne Marie Sofie Eggertsen 28-5 1889 G Husmoder Centralbestyrer Haslev, Sorø Amt

Lestrup, matr. nr. 38, nr. 360, Leestrup Byvej 5?

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peter Johansen 20-4 1873 G Husfader Skræddermester Kongsted
Mette Satine Johansen 15-2 1877 G Husmoder Rengøringskone København

Lestrup, matr. nr. 42, nr. 361, Stavnstrupvej 58

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Karen Kirstine Sofie Jensen 16-10 1875 E Husmoder Rengøringskone Grunderup, Præstø Amt
Hans Bernhard Jensen 24-5 1906 U Barn Tjenestekarl Everdrup, Præstø Amt
Jens Peter Kristian Jensen 7-5 1904 U Barn Tjenestekarl Everdrup, Præstø Amt
Hans Jørgen Jensen 25-5 1917 U Barn Kongsted
Frede Erling Jensen 10-8 1919 U Barn Kongsted

Lestrup, matr. nr. 20a, nr. 362, Stavnstrupvej 56

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Peter Andersen 1-10 1888 G Husfader Vognmand Næstelsø, Præstø Amt
Anna Marie Andersen 12-10 1881 G Husmoder Everdrup, Præstø Amt
Inger Marie Andersen 24-3 1913 U Barn Husassistent Næstelsø, Præstø Amt
Svend Harry Andersen 12-4 1918 U Barn Kongsted
Poul Egon Andersen 11-8 1922 U Barn Kongsted
Karen Margrethe Andersen 4-9 1924 U Barn Kongsted
Jakob Andersen 28-9 1846 E Bedstefader Aldersrentenyder Everdrup, Præstø Amt
Jens Peter Petersen 15-10 1900 G Chauffør Vollerslev, Præstø Amt

Lestrup, matr. nr. 20a, nr. 363, Stavnstrupvej42

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Karl Martin Sophus Frederiksen 30-7 1903 G Husfader Arbejdsmand Vester Egesborg, Præstø Amt
Anna Elisabeth Andrea Frederiksen 12-11 1907 G Husmoder Malkekone Roholte, Præstø Amt
Eigild Børge Frederiksen 30-12 1926 U Barn Kongsted

Lestrup, matr. nr. 39, nr. 364, Stavnstrupvej 62

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Anna Marie Hansen 25-4 1853 E Husmoder Aldersrentenyder Kongsted
Hansigne Katrine Hansen 1-6 1898 U Datter Husassistent Kongsted

Lestrup, matr. nr. 2a, nr. 365, Nordvang, Stavnstrupvej 53

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Kristian Hansen 11-9 1872 G Husfader Gaardejer Kongsted
Ane Kirstine Hansen 7-3 1872 G Husmoder Kongsted
Hermann Villy Hansen 13-3 1903 U Søn Tjenestekarl Dalby, Præstø Amt
Anna Mary Sofie Hansen 22-1 1913 U Datter Tjenestepige Kongsted
Henry Julius Peter Hansen 22-1 1913 U Søn Tjenestekarl Kongsted
Rasmus Hansen 25-2 1844 E Bedstefader Aldersrentenyder Snesere, Præstø Amt

Lestrup, matr. nr. 34b, nr. 366, Stavnstrupvej 51

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Petersen Maanson 13-7 1866 G Husfader Landarbejder Faxe
Karen Marie Maanson 3-4 1869 G Husmoder Everdrup, Præstø Amt

Lestrup, matr. nr. 34a, nr. 367, Stavnstrupvej 49

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Emil Hermann Hansen 11-7 1892 G Husfader Landarbejder Kongsted
Anna Kirstine Hansen 16-12 1891 G Husmoder Høker Roholte, Præstø Amt
Svend Aage Peter Hansen 14-11 1918 U Barn Roholte, Præstø Amt
Knud Emil Hansen 29-12 1920 U Barn Kongsted
Herluf Hansen 12-6 1924 U Barn Kongsted

Lestrup, matr. nr. 2b, nr. 368, FT-1930, Saksholmvej 44

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Peter Andersen 18-2 1863 G Husfader Bødkermester Everdrup
Anna Marie Andersen 9-8 1860 G Husmoder Toksværd, Præstø Amt
Anna Kirstine Andersen 21-10 1901 U Datter Syerske Kongsted
Gudrun Birgit Marie Andersen 8-11 1926 U Datterdatter Kongsted

Lestrup, Lestrup Skole, nr. 369, Stavnstrupvej 43

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peter Holme Hansen 25-4 1887 U Husfader Lærer Holevad, Fyn
Vita Petersen 19-4 1900 U Husbestyrerinde Kongsted
Kristine Benholm Hansen 10-4 1910 U Pensionær Husgerning Roholte, Præstø Amt

Lestrup, matr. nr. 2n, 2o, nr. 370, Brugsen, Sakshomvej 36

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Rasmus Anders Andreasen 6-9 1887 G Husfader Uddeler Flinterup, Sorø Amt
Marie Kristine Andreasen 14-5 1894 G Husmoder Roholte, Præstø Amt
Asta Andreasen 4-4 1919 U Barn Kongsted
Børge Andreasen 14-1 1925 U Barn Kongsted
Pouline Marie Poulsen 12-10 1898 U Husassistent Roholte, Præstø Amt
Emmy Hansine Frandsen 28-10 1916 U Barnepige Kongsted
Poul Vagner Villy Jensen 18-3 1909 U Kommis Sværdborg

Lestrup, matr. nr. 7a, nr. 371, Stavnstrupvej 61

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Andreas Larsen 11-4 1878 G Husfader Gaardejer Kongsted
Mette Kristine Larsen 19-11 1876 G Husmoder Mern, Præstø Amt
Laurits Peter Larsen 15-11 1912 U Søn Medhjælper i Landbrug Kongsted
Valborg Sofie Andersen 17-12 1914 U Husassistent Gdr. J. A. Larsen, Lestrup Kongsted
Hans Aage Andersen 4-7 1915 U Tjenestedreng Everdrup, Præstø Amt

Lestrup, matr. nr. 6a, nr. 372, Græsholt, Stavnstrupvej 63

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Lars Petersen 1-1 1880 G Husfader Gaardejer Kongsted
Johanne Kirstine Petersen 21-2 1892 G Husmoder Skuldelev
Oluf Anders Jensen 10-6 1904 U Tjenestekarl Everdrup, Præstø Amt
Rigmor Nielsen 4-10 1913 U Husassistent Kongsted

Lestrup, matr. nr. 8a, nr. 373, Ellebæk, Leestrupvej 35

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Poul Jakob Andersen 18-12 1882 G Husfader Gaardejer Kongsted
Karen Elisabet Andersen 5-5 1876 G Husmoder Faxe
Lars Peter Andersen 12-4 1907 U Søn Forkarl Ulse
Mary Kristine Andersen 3-5 1908 U Datter Husassistent Ulse
Kaj Viggo Andersen 19-8 1916 U Søn Medhjælper Kongsted

Skema 34, tællingskommissær Thorvald Eggertsen

Lestrup, matr. nr. 8d, nr. 374, Leestrupvej 33

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Anders Jakob Andersen 30-5 1873 G Husfader Parcellist Roholte, Præstø Amt
Inger Sofie Andersen 22-12 1878 G Husmoder Faxe

Lestrup, matr. nr. 8b, 12b, nr. 375, Brimegården, Leestrupvej 32?

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Kristian Jensen 22-9 1854 G Husfader Parcellist Hammer, Præstø Amt
Karoline Marie Jensen 25-7 1856 G Husmoder Præstø
Kristian Hansen 8-1 1903 U Plejesøn Bestyrer ved Landbrug Vemmetofte, Præstø Amt

Lestrup, matr. nr. 34b, nr. 376, Stavnstrupvej 51

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Viggo Petersen 24-9 1904 G Husfader Tækkemand Kongsted
Gudrun Marie Petersen 22-9 1907 G Husmoder Roholte, Præstø Amt
Jens Kristian Bent Petersen 3-8 1929 U Barn Kongsted

Lestrup, matr. nr. 5a, Stenagergaard, nr. 377, Skovholmvej 10

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Johan Hansen 21-2 1874 G Husfader Landbrug Kongsted
Anna Marie Hansen 30-3 1872 G Husmoder Krummerup, Sorø Amt
Karen Sofie Hansen 23-5 1908 U Barn Damefrisørelev Kongsted
Jens Alfred Hansen 5-9 1913 U Barn Landbrug København
Hans Frederik Andersen 17-5 1889 U Tjenestekarl Roholte, Præstø Amt
Robert Vilhelm Olsen 28-11 1911 U Fodermester Hylleholt, Præstø Amt
Karen Margrethe Johansen 30-3 1913 U Tjenestepige Ulse, Præstø Amt

Lestrup, matr. nr. 6c, nr. 378, Stavnstrupvej 70

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Maren Hansigne Petersen 18-11 1883 U Husmoder Lever af Formue Kongsted
Johanne Dorthea Kirstine Petersen 6-8 1885 U Søster Lever af Formue Kongsted

Skema 35, tællingskommissær Niels Thomsen Petersen

Lestrup, matr. nr. 2e, nr. 379, Stavnstrupvej 41 ?

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Hansen 15-2 1854 E Husfader Pensionist Kongsted
Ane Margrethe Petersen 10-8 1903 S Husbestyrerinde Faxe
Poul Svend Andersen 26-1 1929 U Barn Fakse

Lestrup, matr. nr. 3b, nr. 380, Hus ved indkørslen til Stavnstrupvej 34

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Jacob Hansen 24-2 1890 G Husfader Landarbejder Kongsted
Julie Kirstine Hansen 16-1 1879 G Husmoder Kongsted
Niels Otto Hansen 30-5 1911 U Barn Kongsted

Lestrup, matr. nr. 3a, nr. 381, Rønnevænge, Stavnstrupvej 50

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Andersen 9-4 1889 G Husfader Gaardejer Karise
Margrethe Laurine Andersen 23-1 1892 G Husmoder Kongsted
Knud Brunke 23-5 1912 U Tjenestekarl Ulse
Helge Jensen 3-1 1915 U Tjenestekarl Kongsted
Peter Larsen 5-3 1841 G Pensionær Kongsted
Marie Christine Larsen 8-5 1851 G Pensionær Fakse
Bodil Kirstine Larsen 14-9 1915 U Tjenestepige Kongsted

Skema 36, tællingskommissær Niels Thomsen Petersen

Lestrup, matr. nr. 2 m.fl., nr. 382, Mejeriet, Saksholmvej 41

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Thomsen Petersen 20-11 1877 G Husfader Mejeribestyrer Skuldelev
Theodora Thomsen Petersen 18-4 1885 G Husmoder Sejleby pr. Skibby
Inger Thomsen Petersen 4-7 1917 U Barn Kongsted
Magda Thomsen Petersen 28-12 1921 U Barn Kongsted
Holger Johannes Henriksen 29-7 1905 U Medhjælper Snertinge
Carl Sofus Emil Christoffersen 6-8 1912 U Lærling Firhøj

Lestrup, matr. nr. 2 m.fl., nr. 383, Smedien, Saksholmvej 43

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Nielsen 20-12 1879 E Husfader Smed Storeheddinge
Ruth Nielsen 19-4 1910 U Husbestyrerinde Kongsted
Erik Nielsen 29-6 1918 U Barn Kongsted
Margrethe Nielsen 26-8 1920 U Barn Kongsted
Erling Nielsen 10-10 1922 U Barn Kongsted
Jutta Nielsen 10-10 1922 U Barn Kongsted

Lestrup, matr. nr. 3b, nr. 384, Stavnstrupvej 44

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Peter Rasmussen 11-9 1874 U Landarbejder Kongsted
Niels Rasmussen 3-9 1883 G Landarbejder Kongsted
Dagmar Henriette Rasmussen 21-5 1899 G Husmoder Roholte, Præstø Amt
Gorm Henry Jens Rasmussen 5-7 1921 U Barn Kongsted
Elly Sofie Rasmussen 7-7 1924 U Barn Kongsted
Marius Verner Rasmussen 25-4 1929 U Barn Kongsted
Christen Rasmussen 16-12 1887 U Landarbejder Kongsted

Lestrup, matr. nr. 1, nr. 385, Torpenholt, Saksholmvej 37,

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Peter Jørgensen 12-11 1856 E Husfader Gaardejer Kongsted
Else Hyldeborg Jørgensen 23-12 1906 U Husbestyrerinde Kongsted
Karen Erna Jørgensen 25-7 1912 U Barn Kongsted
Johannes Jørgensen 31-1 1909 U Gaardbestyrer Kongsted
Helge Henry Hansen 2-10 1915 U Tjenestekarl Kongsted

Lestrup, matr. nr. 1b, nr. 386, Nordgård, Saksholmvej 28

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Henry Børge Christoffersen 12-9 1916 U Tjenestekarl Kongsted
Viggo Nielsen 3-5 1900 G Husfader Gaardejer Vester Egede
Caroline Sofie Nielsen 18-1 1902 G Husmoder Kongsted

Lestrup, 23a m.fl., nr. 387, Pugebjerg, Saksholmvej 26

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Johannes Petersen 2-10 1900 G Husfader Gaardejer Kongsted
Edith Otilia Petersen 1-3 1903 G Husmoder København
Bent Fugl Petersen 1-6 1929 U Barn Kongsted
Dagmar Kirstine Henriette Henriksen 23-6 1916 U Tjenestepige Kongsted
Erling Rasmus Johannes Petersen 31-5 1916 U Tjenestekarl Kongsted

Lestrup, matr. nr. 18a, 19b, nr. 388, Saksholmvej 34

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Anders Theodor Frandsen 30-8 1891 G Husfader Parcellist Kongsted
Sidse Oline Frandsen 21-7 1893 G Husmoder Ondløse, Mørkøv
Maren Christine Sørensen 11-4 1855 E Slægtning Aldersrente Sonnerup, Roskilde Amt
Inger Margrethe Frandsen 20-1 1918 U Barn Kongsted
Marie Kristine Frandsen 25-9 1919 U Barn Kongsted
Karen Marie Frandsen 6-7 1921 U Barn Kongsted
Jens Christian Frandsen 4-1 1923 U Barn Kongsted
Lars Peter Frandsen 3-12 1924 U Barn Kongsted
Mary Karoline Frandsen 20-6 1927 U Barn Kongsted

Lestrup, matr. nr. 16a, 17b, nr. 389, Saksholmvej 32

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Jensen 5-1 1872 G Husfader Parcellist Kongsted
Jensine Jensen 10-4 1871 G Husmoder Roholte, Præstø Amt

Lestrup, matr. nr. 2c, nr. 390, Stavnstrupvej 31

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peter Henrik Petersen 15-5 1895 G Husfader Parcellist Kongsted
Margrethe Kirstine Petersen 18-9 1899 G Husmoder Kongsted
Ane Petersen 17-2 1858 E Pensionær Snesere
Hjørdis Margrethe Petersen 26-5 1929 U Barn Kongsted

Lestrup, matr. nr. 36a, 391, Stavnstrupvej 30

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Hemming Andersen 2-9 1854 G Husfader Parcellist Kongsted
Katrine Marie Andersen 29-6 1858 G Husmoder Roholte, Præstø Amt

Lestrup, matr. nr. 3g, nr. 392, Stavnstrupvej 34

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Petersen 25-8 1901 G Husfader Gaardejer Kongsted
Johanne Marie Petersen 7-3 1902 G Husmoder Kongsted
Johannes Emil Jensen 12-6 1913 U Tjenestekarl Everdrup, Præstø Amt

Lestrup, matr. nr. 2.l, nr. 393, Stavnstrupvej 35

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Christoffer Knudsen 27-4 1898 G Husfader Forpagter Kongsted
Camilla Hanne Knudsen 11-1 1900 G Husmoder Everdrup, Præstø Amt
Louise Sofie Knudsen 7-3 1869 E Husmoder Kongsted
Anny Elise Knudsen 19-5 1928 U Barn Fakse
Henry Petersen 21-6 1915 U Tjenestekarl Kongsted

Lestrup, matr. nr. 2.i, nr. 394, Stavnstrupvej 37

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Carl Christian Andersen 19-2 1870 G Husfader Tømrer Toksværd
Maren Kristine Andersen 23-3 1868 G Husmoder Tureby
Magna Sofie Solveig Andersen 16-7 1920 U Barn Roholte, Præstø Amt
Carl Ejner Andersen 18-11 1922 U Barn Roholte, Præstø Amt

Lestrup, matr. nr. 2f, nr. 395, Stavnstrupvej 39

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Lars Christian Thorvald Frederiksen 30-9 1863 G Husfader Landarbejder Skaverup??
Bothilde Frederiksen 20-6 1864 G Husmoder Sverige
Alfred August Thorvald Frederiksen 16-9 1898 U Barn Vester Egesborg
Anders Frederik Granberg Herman Frederiksen 25-7 1906 G Husfader Landarbejder Braaby, Sorø Amt
Caroline Vilhelmine Frederiksen 15-1 1911 G Husmoder Snesere

Lestrup, matr. nr. 3f, nr. 396, Stavnstrupvej 40

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peter Bengtson 1-6 1862 G Husfader Landarbejder Sverige
Julie Mette Kirstine Bengtson 11-5 1873 G Husmoder Roholte, Præstø Amt
Elinor Irene Bengtson 28-3 1928 U Barn