Leestrup Byvej 16

Leestrup Byvej 16 i 2004

Leestrup Byvej 16 Matr.17a-5b
Iversen (Gamle hjulmandshus)

1801 ved FT. boede Hjulmand Niels Christensen her med sin hustru Lisbeth Persdatter og deres tre børn, Christen f. 1794,Peer f. 1797 og Karen f. i 1800.

Niels var født i 1760 , måske i Snesere sogn, og Lisbeth i 1767.

I 1834 var Niels Christensen blevet enkemand, og hans søn Chresten, havde overtaget hjulmands forretningen . Chresten var født mens hans forældre boede i Snesere. Han var gift med Karen Marie Jensdatter, der kom fra Næstved sogn og de havde datteren Ane Kirstine Christensdatter f. i 1827.

I 1843 overtog Christen Nielsen fæstet af huset fra sin far . Gavnø gods ejede stadig ejendommen.

I 1860 er Chresten og Karen Marie gået på aftægt og deres datter Ane Kirstine er blevet gift med Rasmus Olsen f. i 1819. Og han har overtaget forretningen.

Sidst i 1800 tallet boede her en murer Lars Petersen, som senere flyttede til Stavnstrup. De havde 3 døtre og 2 sønner.

 

Thorvald Eggersen skriver i sin dagbog : Vi blev viet i Haslev kirke af Stiftsprovst Weber den 6.11. 1910 . Hun blev boende os sine forældre. Jeg ville jo helst have et værksted selv, og det lykkedes at finde og købe en lille tremastet bondegård i Leestrup, hvortil vi så flyttede 1. marts 1911. Ejendommen havde før haft jord tilliggende på Pugebjerg, men det var solgt væk.

Ejendommen kostede , da jeg købte den af murer L. Pedersen Stavnstrup, 2660,- kr. , hvilket skulle være meget dyrt. Der stod 1500,- kr. i en 1. prioritet. Jeg udbetalte 500,- kr. med det samme, der blev lånt i Haslev bank. Resten skulle betales om 5 år. Min svigerfader var kautionist tillige med hans to brødre, Karetmagerne Thorvald og Otto Hansen.

Selve stuehuset var bygget 1859, værkstedslængen i 1860 . Portbygningen skal derimod være ældgammel. Væggene var af ler. Dørene til køkkenet udefra var halvdøre med åbent rendestenshul under, meget utæt. Det hele var noget forfaldent, men vi var jo meget godt tilfredse og syntes det hele var udmærket. Med tiden får vi det nok på ret køl.

 

12. april 1917 blev Hemmestrup central opretter her med et 50 lednings telefonbord

af karetmager Th. Eggersen og iflg. Telefonbogen 25 abonnenter. Eggersen var karetmager med svend og lærling. Han var født i København, og overbevist retstatsmand, hvilket kunne være en torn i øjet på de mange venstrebønder. Han var mangeårig kasserer i Leestrup Brugs.

Eggersen solgte til en pensioneret tandlæge Petri, der havde det nogle år. Efter ham kom pensionist ægteparret Metha og Helmut Holst, hyggelige og flinke mennesker.

Efter en kort periode som kursusejendom, købte Iversen og hans kone huset og byggede en del om.

Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 17a, 5b, nr. 359, Leestrup Byvej 16

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Holger Thorvald Eggertsen 6-2 1888 G Husfader Karetmagermester København
Johanne Marie Sofie Eggertsen 28-5 1889 G Husmoder Centralbestyrer Haslev, Sorø Amt