Stavnstrupvej 62

Stavnstrupvej 62 i 2004

Stavnstrupvej 62 Matr.38a Sines hus

Huset har siden det opførelse i omk. 1800 været lejehus under Baroniet Gavnø indtil det i 1936 blev solgt fra godset.

1. Birgitte og Svend Aage Schiermacher 1.1.2013

Forældre til  Eva Schiermacher på Leestrupvej 37

2.Anne-Karin Corneliussen ca. 1994 –

Huset anvendes til sommerhus 

3. Mette Dehn 1975 – ca 1994?
 
Mette Dehn er født i Nordsjælland og brugte huset til feriehus.

4. Kontorchef Jacobsen ca. 1964 – 1975

Ferie hus.

5. Ombygger 1963 – 1964

En spekulant købte huset, skændede det til “københavnerhus” og solgte det videre.

6. Ung mand 1961 – 1963

Huset blev nænsomt restaureret med overkalket bindingsværk og ærtehalmsdukker i gavlene. Omtalt i skrift fra nationalmuseet.

7. Hansigne Hansen “Den lille Sine” eller “Grønne Sine” 1936 – 1961

Sine boede alene med sine katte, der var hendes et og alt. Hun ernærede sig ved husligt arbejde – tit på Græsholt, desuden gjorde hun rent i forskolen. Hendes lille skæve hus var helt overgroet af vedbend, der dog gik til i isvintreneførst i 1940erne. Det gav anledning til et vers i høstfestrevyen på Vindbyholt kro – det lydes således :

Så er der Sine – kaldet den grønne

Hun elsker sin gamle og vaklende rønne,

Men nu har vi hørt nogen gisne,

At hun skal kaldes Sine den visne!

Sine var født i huset og boede der til sin død.

8. Lars Hansen og Marie Lars Hans.

De var begge daglejere på gårdene. Deres familie har boet i huset så længe det har stået. Inventaret i Sines tid (1944) var himmelsenge, dragkiste og et bornholmerur og i køkkenet tallerkenrække og en kobberkedel fra 1797 . Ved den vestlige gavl står et træ, der som kludeegen har hul igennem sig.

Da man fjernede himmelsengene fandt man en flintøkse hvor sengene havde stået. Det var en “ildsten” der skulle beskytte mod lynnedslag.

9. Peder Johansen 1916 –

10. Johan Pedersen – 1916

FT 1845 Anders Nielsen

Folketælling i1830  Lestrup, matr. nr. 39, nr. 364, Stavnstrupvej 62

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Anna Marie Hansen 25-4 1853 E Husmoder Aldersrentenyder Kongsted
Hansigne Katrine Hansen 1-6 1898 U Datter Husassistent Kongsted