3 Rønnevængegård

Rønnevængegårds historie.

Det regnes for sikkert, at gården oprindelig hørte under Gisselfeld. Formentlig var det en af dem, som Lindersvold købte i 1762. Da den har fæstenummer 7. og Lindersvold i forvejen havde 6 gårde i byen kan man gætte på at beboeren i1724 hed Morten Hansen.

Ejerrækkefølge på Rønnevænge matr. 3a Leestrup.(Fæstenummer 7) .

Niels Erik Hypholt 1989 –

Niels Erik stammer fra en landmandsslægt ovre fra den anden side af Haslev. Han er gymnasielærer på Haslev gymnasium og driver selv gården.

2. Egon Nørlund Nielsen Anne Lise Nørlund Nielsen ca. 1961 – 1989

Dygtig landmand der var tilknyttet indre mission i Eskildstrup. Anne Lise arbejdede på plejehjemmet i Kongsted som fysioterapeut. Egon Nørlund var i mange år kasserer i Kongsted menighedsråd.

3. Torkel Olsen Lis Andersen ca. 1955 – 1961

Da Torkel blev gift med Lis der var Niels Andersens Plejedatter, var han kommis i Leestrup brugs. Han var skæg,  rødhåret og fynbo. Han passede landbruget godt, men jeg tror at det i længden kedede ham. Da han solgte blev han kørelærer i Præstø og kom senere på Lindø skibsværftet ved Odense

 

4. Niels Andersen Margrethe Larsen ca. 1916 – 1955

Niels Andersen, søn af gdr. Jens Andersen Store Linde, blev gift med datteren Margrethe.  I 1938 måtte hele kvægbesætningen slås ned på grund af mund og klovsyge. Gårdens udlænger brændte nytårsaften 31.december 1953.Margrethe var datter af den tidligere ejer, Jens Peder Larsen. Niels og Margrethe fik ikke selv børn, men adopterede datteren Lis.

Da Margrethe døde og gården blev forpagtet til Lis og Thorkel, købte Niels Andersen huset ved siden af Stavnstrupvej 44 og boede der til sin død.

 

5. Jens Peder Larsen Karen Marie Nielsen/Kirstine Andreasen ca. 1874 – 1916

Jens Peder Larsen fik arvefæsteskøde på gården i 1874. Han var gift med Karen Marie Nielsen, der var datter af gmd. Niels Christiansen på Smedevængegården. Hun døde i 1874, kun 27 år gl.

De fik en søn kommissionær Chr. Larsen Hyllede – senere Næstved.

Herefter giftede han sig med Kirstine Andreasen i Faxe Kirke. Hun var fra Værløse sogn. Han havde to døtre. Karen Marie, der blev gift med gdr. Søren Petersen Nielstrup og Margrethe der blev gift med Niels Andersen.

I 1901 blev der taget 20 tdl. til en søn Jens A. Larsen der byggede en gård der fik navnet Vrangebækgård.

Per Larsen eller Per “Lausen” som han blev kaldt, var virksom ved oprettelsen af Leestrup Andelsmejeri , hvor han sad i bestyrelsen i en årrække. Desuden var han i 50 år interesseret vurderingsmand for “Stevnsbrandkassen”.

6. Lars Jensen Maren Hansdatter ca. 1840 – 1874

Lars Jensen var født i Leestrup i 1814 og giftede sig omkring 1839 med enken Maren Hansdatter. De fik tre børn, Karen Sophie Larsdatter f. 1839, Peder Larsen f. 1841 og Birthe Cathrine Larsdatter f. 1842.

 

 

7. Peder Johansen Ane Marie Larsdatter/Maren Hansdatter ca. 1827 – 1838

Peder Johansen overtog fæstet 1827 efter Jørgen Hansen. Han blev født i 1781 og i 1821 i Roholte, gift med Ane Marie Larsdatter, der tjente på Vindbyholt kro. I 1824 blev han, ligeledes i Roholte gift med Maren Hansdatter der havde tjent i Køge. I 1827 rejste de fra Mosebølle til Leestrup. Peder var dengang kun husmand. Hvornår han fik gården vides ikke, han døde på gården i 1838, 57 år gammel. Maren var da 38 år gammel.

7a Ifølge fæsteprotokol overtager Jørgen Hansen gård nr. 14 fra Hans Nielsen i 1825

 

 

8. Hans Nielsen Ane Margrethe Andersdatter ca. 1790 – 1824

Hans Nielsen var født i 1751 og hans kone Ane Margrethe Andersdatter i 1760. De havde følgende børn, Niels Hansen f. 1786, Niels blev d. 13/11 1814 gift med Ellen Hansdatter fra Stenager, og overtog samtidig fæstet på gården indtil sin død i 1831. Anne Hansdatter f. 1782, Jørgen Hansen f. 1790 og Karen Hansdatter f.1799.(Kan det være Maren der senere blev gift med Peder Johansen ??) Desuden havde de opfostringsbarnet Else f. 1884. Hans og Ane døde begge i juli måned 1824 med få dages mellemrum.

 

9. Niels Hansen Marie Hansdatter ca. 1760 – 1790

Niels Hansen er nævnt i 1771 og formodentlig fæster under Gisselfeld. Han var gift med Maria Hansdatter, der vist var datter af Hans Nielsen og hustru Ingeborg fra Kongsted Borup. Deres datter Anne Margrethe Nielsdatter blev gift med Peder Nielsen på Ellegården. Endv. Fik de muligvis en søn, Hans Nielsen der efterfulgte dem.

 

10. Hans Svendsen ca. 1724 – 1760

Hans Svendsen er nævnt som fæster i 1724. Måske under Gisselfeld.


 

Folketælling i 1930 Lestrup, matr. nr. 3a, nr. 381, Rønnevænge, Stavnstrupvej 50

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Andersen 9-4 1889 G Husfader Gaardejer Karise
Margrethe Laurine Andersen 23-1 1892 G Husmoder Kongsted
Knud Brunke 23-5 1912 U Tjenestekarl Ulse
Helge Jensen 3-1 1915 U Tjenestekarl Kongsted
Peter Larsen 5-3 1841 G Pensionær Kongsted
Marie Christine Larsen 8-5 1851 G Pensionær Fakse
Bodil Kirstine Larsen 14-9 1915 U Tjenestepige