22. Skovfogedstedet ved Smedevænge

Matr. Nr. 24a

Opsynsmandens hus i Smedevænget.Matr. nr. 24 Leestrup.

Hans Chr. Nielsen fortæller : Nu da jeg er kommet i gang, kunne jeg godt have lyst til at fortælle lidt om naboejendommen. Det er opsynsmandens sted, under Gavnø Gods, og selvom den delvis ligger i Roholte sogn, så tilhører det meste af jorden Kongsted Kommune.

I 1920 var opsynsmands parret Inger og Jens Bendix Andersen. Jens B. Andersen var en fornøjelig mand og det var utallige historier han fortalte os børn, især om livet i gamle dage.

Desuden var der plejesønnen Lars Andersen og siden dennes kone ,Johanne Andersen og hendes datter , Maja. Da Lars Andersen blev skovfoged i Leestrup skov, fulgte J. B. Andersen med. Men efter sønnens tidlige død, flyttede han til Leestrup, hvor han boede sine sidste år i “Marens hus”

Jens B. Andersen efterfulgtes i 1925 af Nelly og Alfred Nielsen, begge fra Kongsted sogn, og de boede der de følgende 50 år. Efter deres død i 1975, var ejendommen en kort tid skovridderbolig for skovridder Bjerg, indtil han købte Mørkebjerggården i Kongsted sogn. Siden har ejendommen været lejet ud.

Fra omkring 1985 har Inge Larsen og Flemming Bach boet her .
FT 1845 Skovfoged Morten Pedersen