6. Leestrupvej 33 Hjortebjerggård

Leestrupvej 33 i 1987

Udstykket fra : Ellebæk År :

Ejerrækkefølge for Leestrupvej 33 Matr.nr. 8b

1. Nina Brander og Bjørn Mark Brander  Okt. 2000
Nina og Bjørn har en søn Bertil der er født i 2006

2. Ellen og Per Pantman. Ca., 1985 – 1999
Per var oberstløjtnant og konservativt medlem af Rønnede byråd.

Per Pantman fortæller :

 

Otto Olsen og hans kone var både flittige og stræbsomme.

Der blev således i deres tid opført endnu en bygning på ejendommen på godt 100 m2, jf. bilag FIG 2, Hvornår det skete vides ikke, men bygningen tjente til drift af hønse- og svineavl.

Der blev også i familien Olsens æra tilkøbt yderligere jord, idet man overtog ejendommen Leestrupvej 31.Byg­ningerne på denne ejendom blev videresolgt, men den til­hørende jord beholdt man, hvorved MATR nr log, 8b og 7b, jf. bilag FIG l blev en del af ejendommen.

I oktober 1971 lægger Otto Olsen og hans kone op efter et langt livsværk. Ejendommen sælges og ægteparret flytter til Toksværd for der at nyde et velfortjent oti­um. Hermed afsluttes også en epoke, idet ejendommen fra da af ophører med at blive drevet som fuldtidslandbrug !

  1. Ejendommen overtages i oktober af John Ehmsen Toft. Den ny ejer afhænder straks besætning og en del af jorden, nemlig MATR nr 7b, som herefter indgår under Brimergaar­den, Leestrupvej 34.

Den ny ejer søger at etablere savskæreri og tømmerhandel. Bygningsafsnit III, jf. bilag FIG 2 indrettes hertil. En planlagt modernisering af den kombinerede beboelses- og staldbygning gennemføres ikke.

Det lykkes ikke at drive en tømmerhandel, og ejendommen sælges ol AUG 1977.

  • Den ny ejer er matros Thorsten Kock. Som sømand opholder han sig kun sporadisk på ejendommen, som imidlertid bebos af hans moder Alice Kock. Hun forestår ombygning af stald­bygningen, se bilag FIG 2, afsnit II; den ombygge s til be­boelse. Denne restaurering afsluttes 1977 og indrettes med en forstue, kontor og opholdsstue på ca., 50 m2 Jorden bortforpagtes og ejendommen tillægges i denne periode nav­net Hjortebjerggård.
  • 15 AUG 1978 overtages ejendommen af nuværende ejere. Det oprindelige beboelsesafsnit, se bilag FIG 2, afsnit I, om­bygges og kommer til at indeholde to stuer, køkken og et kombineret toilet og” badeværelse. Det faste tag omlægges til stråtag, ligesom afløbs- og kloakforhold, in- og eks­tern bringes i orden. Bygning III ændres, hvorunder to hestebokse og sadelrum etableres. Haven omlægges, ligesom ridebane og folde etableres. Resterende jord bortforpagtes fortsat, Endelig reetableres tidligere sø.
  1. August 1991 Per Pantman

 

.3. Marie og Otto Olsen. Ca. 1942 – 1971

Otto Olsen og hans kone Marie ? fik en søn og to døtre Allis og Inger. Han kørte mælk til Lestrup mejeri. Efter et langt livsværk, sælger Otto ejendommen og flytter til Toksværd og hermed ophører også denne ejendom med at forsørge en familie.

4.  Inger og Anders Andersen                           ? 1907 –  1942
De havde 2 børn. Harald Peter Sofus Andersen f.19.09.1902 i Roholte
og Valborg Sofie Elisabeth Andersen f. 17.12.1914 i Leestrup

1864 I fæsteprotokollen nævnes Lars Nielsen Leestrup som fæster af matr. 8b

 

Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 8d, nr. 374, Leestrupvej 33

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
AndersJakob Andersen 30-5 1873 G Husfader Parcellist Roholte, Præstø Amt
IngerSofie Andersen 22-12 1878 G Husmoder Faxe