Virksomhed i gl. dage

Om forretninger og erhverv i gl. dage

Ang. gamle tider i Leestrup landsby.
(Fortalt omk. 1985)

Fhv. gårdejer Alfred Hansen, Skovholmvej 9 ( tidl. Stenagergård ) har fremskaffet følgende oplysninger om gamle tider i Leestrup. Det var dengang landsbyen havde en masse virksomheder, der var almindelige for en middelstor landsby.

Her følger en liste over de mange aktiviteter, der dengang gjorde byen mere levende og selvforsynende.

l. Mejeri oprettet 1890

2.           Brugsen

3.           Smeden

4.           Bødkeren

5.           Skolen

6.           Cyklesmed

7.           Telefoncentral

8.      Tømrer – Niels Hemmingsen
9. Høker – Herman

lo. Skomager

11. Urmager

12.              Vognmand

13.              Tømrer

14.           Brødudsalg ?

15.              Købmand – Skrædder

16.              Smedje

17.              Karetmager – Central

18.              Forskole

19.              Tækkemand

20.              Vejmand

21.              Tømrer – Niels Petersen

22.              Træskomand

23.              Røgmand

Saksholmvej 43

Smed Niels Nielsen – Erling Nielsen – E. Danielsen – Helmer Danielsen ophørt ca. 1985

Saksholmvej 47

Bødker Hans Peter Andersenl938 – Herman Andersen – 1968 Keld Andersen.

Stavnstrupvej 43

Hovedskole – nu Bakelitfabrik

Stavnstrupvej 44

Cyklesmed – Hans Rasmussen, kaldet Salig Hans. ophørt ca. 1940

Stavnstrupvej 42 Telefoncentral

Stavnstrupvej 30

Tømrer Niels Hemmingsen – ophørt ca. 1925-30

Stavnstrupvej 49

Skole – Høker. Skole ophørt?

Høker ophørt ca. 1935

Stavnstrupvej 52

Skomager – ophørt ca. 1940-45

Stavnstrupvej 54

          Urmager – ophørt?            Elektriker Stenved ophørt ca. 1950

Stavnstrupvej 56

Gl.Skole            Vognmand Peter Andersen ophørt ca. 1950

Stavnstrupvej 55

Tømrer Henry Nielsen – ophørt ca. 1960

Stavnstrupvej 60

Skrædder Peter Johansen – tidligere Vestindisk soldat hans kone havde Fransk vask og strygning. Senere blev det Købmandsforretning. ophørt ca. 1970

Blikskuret
Tidl. smedje

                                                                                  

Leestrup Byvej 16

Først murer – ophørt ca. 1915

Karetmager Eggertsen ophørt ca. 1965-70 Telefoncentral – oprettet 1917 – senere flyttet.

Skovholmvej l
Forskole – ophørt ? Privatbolig fra ?

Rita og Evald Andersen

Skovholmvej 4

Træskomand – Røgmand. H.C. Andersen og Trine.

død ca. 1940

Skovholmvej 5

Tækkemand og Kurvebinder. Spillemand og Grise-kastreringsmand. ophørt ca. 1930-35

Skovholmvej 6

Kommunal Vejmand – Jens Vejmand død ca 1950

Leestrup Skovvej 17

Tømrer Niels Petersen – død ca. 1940