9. Smedevænget. Stavnstrupvej 79

Stavnstrupvej 79 i 2004

Udstykket fra : Bangsminde. År : 1874

Ejerrækkefølge på Stavnstrupvej 79 Matr. Nr. 9c :

  1. Jette Benfeldt Jensen og Erik Hansen 1995 –

Da de solgte Stenager til Jan flyttede de hertil og drev nogle år en sommercafé under navnet café Kaf&Ka.

 

  1. Hans Chr. Nielsen 1959 – 1995

Hans Chr. kom som ung hjem fra højskole, da hans far døde og hjalp i mange år sin mor med ejendommen. Hans store interesse var folkedans og dilettant i Roholte ungdomsforening . De sidste år var jorden bortforpagtet til Smedevængegården.

  1. Kristiane og Rasmus Nielsen 1920 – 1959

Rasmus Nielsen var søn af gdr. Mads Nielsen Sølvmosegård Skoverup og Kristiane var datter af Gdr. Kristian Hansen Træløse Østergård Rettestrup. Rasmus døde i 1936. De fik tre børn Hans Chr. Der overtog ejendommen, Else, der var “blåt barn” og døde ni år gl. og Edith, der blev gift med Alfred Hansen Stenager.

  1. Jens Petersen 1920 – 1920

Jens Petersen var søn fra Græsholt, men svagelig, så han døde inden han nåede at flytte ind.

  1. Jens Jensen ca. 1915 – 1920

Jens var plejesøn af tidl. Ejer, han flyttede senere til Næstved.

  1. Grete og Hans Nielsen 1874 – 1915

Hans Nielsen var søn af gdr. Niels Eriksen fra Bangsminde, hvorfra jorden blev udstykket i 1874.

Samtidig blev Skriverholm med 5 tdl. solgt til Gavnø.

Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 9c, nr. 322, Stavnstrupvej 79

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Rasmus Nielsen 30-10 1880 G Husfader Landbrug Ulse
ChristianeEmilie Nielsen 10-6 1884 G Husmoder Mogenstrup
EdithMarie Nielsen 23-1 1915 U Barn Medhjælper Everdrup