Leestrup Byvej 20

Leestrup Byvej 20 omk 1990

Leestrup Byvej 20 Matr. 23b
Hans Jørgen Andersen.

I fæsteprotokollerne forefindes både 23a og 23b matrikelnr.

1816 var huset fæstet til Jens Hansen.

1828 fæstes af Anders Jensen 23

1860 overtog Christian Andersen fæstet efter Anders Jensens enke 23a

  1. fæstet overtages af Christen Nielsen 23a

1860 Nævnes Jens Nielsen Leestrup som fæster ? 23b

Huset blev frikøbt af Gavnø Gods 21.marts 1888.

Først i 1900tallet ejedes huset af en Ane Per Jens eller Ane og Per Jensen, de døde  2. juli 1926.
Johanne Marie og Christian Rasmussen                  1926 – 1930
Johanne Marie Rasmussen, der var datter i huset, blev gift med skomager Christian Rasmussen.
Hansigne og Jens Jensen                                   1930 – 1973
Jens kom fra Hyllede mark.
De arbejdede begge som flittige daglejere på gårdene.

Axel Jensen                                                        1973 – 1979
Da de døde overtog deres søn Axel Jensen huset i 1973. Han fik sklerose og døde i 1979 .

Hans Jørgen Andersen                                            1979 –   

Hans Jørgen arbejder på Faxe Kalkbrud. Huset fik en vinkelbygning omk. år 2000

Folketælling i 1930   Lestrup, -, nr. 358, matr. nr. 23 b, Leestrup Byvej 20

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Søren Jensen 14-3 1885 G Husfader Arbejdsmand Alslev, Præstø Amt
Ane Hansigne Jensen 25-11 1887 G Husmoder Jungshoved, Præstø Amt
Aksel Henry Jensen 17-11 1920 U Barn Hylleholt, Præstø Amt