8. Maglebjerg. Stavnstrupvej 71

Maglebjerg i 2004

Udstykket fra : Ellebæk. År :

Ejerrækkefølge på Maglebjerg Matr. Nr. 8c-e.

1. Helle B. og Peter Wollesen                  1996 –

Helle Bolgen Wollesen og Peter Wollesen overtog Maglebjerggård d. 1/11 1996. Helle født og opvokset i Værløse, og uddannet dekoratør, har haft forskellige forretninger i københavnsområdet. På Maglebjerggård har Helle startet en produktion af keramik fortrinsvis til haven, som sælges fra egen butik på gården og forskellige slotsudstillinger. Peter født og opvokset i Broager i Sønderjylland er uddannet agronom og har mest arbejdet med landbrugsprojekter i udlandet. Vi flyttede fra lejligheder i Virum for at komme ud og nyde livet på landet. Stuehuset på Maglebjerggård gennemgik i den følgende tid en gennemgribende modernisering. Landbruget blev i de første 3 år drevet med maskinhjælp ude fra, men da der blev bevilliget skovrejsningsstøtte til halvdelen af jorden blev resten af jorden forpagtet ud til Jan Hansen, Stenager. Skoven der er blevet plantet med håndkraft og består af forskellige skovtyper (birk, el, bøg, eg, ask og løn), der er plantet i en hestesko, så man fra gården får mest mulig skovbryn at se på.

2. Lone og Flemming Jørgensen 1983 – 1997

Lone og Flemming er begge fra København, de havde busfirmaet Ballerup Minibus, med over 50 busser og kørsel for kommune og amt. På gården blev i laden indrettet tekstiltrykkeri, drevet af sønnen Kristian . Firmaet er senere flyttet til Køge. Deres datter Christine er uddannet til arkitekt.

3. Heegaard ca. 1969 – 1980

Heegaard var sagfører, han lejede stuehuset ud og brugte ejendommen til jagt. Hyllede Skovgård havde forpagtet jorden.

 

  • Harry og Karen Larsen ca. 1935 – 1969

 

 

Harry var søn af J. P. Larsen og Karen datter af parc. Otto Hansen Skoverup. De fik to børn, Lissie og Henning, der i mange år har været skorstensfejermester i Helsingør.

 

  • Jens Peter Larsen ca. 1905 – 1935

 

 

J. P: Larsen er 1917 nævnt i telefonbogen .

Hans Poulsen og Kristine

Kristine Poulsen var halvsøster til Martha Hansen på Smedevængegård og Kristiane Nielsen Smedevænget.

Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 8c, Maglebjerggaard, nr. 343, Stavnstrupvej 71

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Peter Laurits Larsen 7-11 1881 G Husfader Landbrug Øster Egede, Præstø Amt
Anna Sofie Larsen 3-9 1878 G Husmoder Faxe
Harry Laurits Larsen 22-10 1909 U Barn Medhjælper Faxe
Erna Agnethe Larsen 13-9 1913 U Barn Husgerning Kongsted
Jens Peter Madsen 3-5 1853 U Slægtning Fhv. Arbejdsmand Faxe