Hus ved Rønnevængegård matr. nr. 16

Hus v. Rønnevængegård, nu nedlagt. Matr. nr. 16

FT 1845 Niels Pedersen

Før 1862 Niels Pedersens enke

1862 fæstet af Niels Hansen

1863 fæstet af Lars Jensen