14. Birkehøj Skovholmvej 18

Birkehøj ca. 1980

Udstykket fra : Pilegården År: 1912

Ejerrækkefølge for 11b Leestrup.

 

1. Søren Kiersgård ca. 1992 –

Søren har forpagtet jorden ud og arbejder ved militæret. Han har givet gården navnet “Kiersgård”

2. Poul Og Ingrid Pedersen 1952 – 1991 Ingrid var datter fra gården og Poul var søn af parc. Hans Peter Petersen Lindersvold. De drev ejendommen med stort malkekvæghold og solgte konsummælk til København. De fik to døtre Birgit og Gurli.

3. Anna og Jens Peter Olsen. 1912 – 1952

Jens Peter Olsen var søn fra Pilegården som jorden blev udstykket fra. Han var først gift med Anna, en datter af Jens Hansen der boede på  Stavnstrupvej 78. Deres datter Astrid flyttede senere til Haslev. Da Anna døde af tuberkulose i ung alder, blev han gift med Anna datter af Stine og Ole Pedersen “Vestergård” Svennerup. De fik en datter ,Ingrid.