Saksholmvej 41 Mejeriet

Mejeriet i 2003

Saksholmvej 41 Matr. nr. 2g-v-r Mejeriet

Udskrift fra mejeriets 50 års jubilæum i 1940.

I 1889 begyndte nogle interesserede mænd at arbejde for oprettelse af et Andelsmejeri. Mange vanskeligheder måtte overvindes, og tilslutningen til tanken var ikke så stor, da en del bøndergårde selv drev mejeri. Men det lykkedes dog at samle 33 andelshavere og så tog man fat på at bygge mejeriet.

Den første bestyrelse bestod af Gdr. Peter Larsen (Rønnevængegård) , Ole Christensen (Aftægtsmand på Skovholm), lærer Poulsen, Gdr. Lars Nielsen Nordvang og hmd. Henrik Hansen alle af Leestrup og med lærer Poulsen som formand.

Mejeriet begyndte sin virksomhed d. 15. juli 1890 med 33 andelshavere. Den første årsomsætning var på 25.000,- kr. 50 år efter- i 1940 var omsætningen 267.000,- kr. og antallet af andelshavere var steget til 98.

I 1911 blev mejeriet ombygget og der blev indrettet køleanlæg (Kulsyreanlæg) det første i Præstø Amt. I 1940 blev køleanlægget udskiftet med et nyt med ammoniak, ligeledes et af de første i amtet.

Mejeribestyrere.

I de første 50 år var der fire mejeribestyrere. Den første var Marie Holgersen fra 1890- 95, derefter Rasmussen og Hemming Larsen i ca. 6 år hver. Siden 1908 har mejeribestyrer Niels Peter Thomsen Petersen, ledet den daglige drift af mejeriet med stor dygtighed. Det er under hans 32-årige ledelse, at de store fremskridt er sket. Han har med stor energi og interesse udført sit arbejde til andelshavernes og de forskellige bestyrelsers fulde tilfredshed og til stor ære for det danske mejeribrug. Siden1890, da mejeriet begyndte sin virksomhed, har der været

5 formænd.

Lærer Poulsen fra 1890 – 1895 , afd. Gdr. Niels Andersen Eskildstrup 1895 – 1901,

og igen fra 1911 – 1927, afd. Gdr. og mange årig Sognerådsformand Jens Chr. Nielsen Østergård Eskildstrup 1901 – 1911, Tidl. Gdr. A. P. Olsen Eskildstrup, nu købmand i Haslev 1927- 29, siden 1929 er gdr. Emanuel Jacobsen Østergård Eskildstrup, formand.

Bødker.

I samtlige 50 år har bødker Hans Peter Andersen Leestrup, leveret dritler til mejeriet.

Den nuværende bestyrelse.

Gdr. Emanuel Jacobsen Østergård Eskildstrup (Formand), gdr. Johs. Petersen Pugebjerg (Næstform.), gdr. Hans Knudsen Leestrup, Statshusmand Karl Nielsen Leestrup og gdr. Chr. Larsen Langebjerggård, Staunstrup.

Ledelsen af mejeriet har aldrig set så meget på det ydre, men derimod har der altid været 1. klasses maskiner og betjening, så de produkter der er fremstillet, altid har været og er 1. klasses varer , hvorom også vidner de mange medaljer og diplomer, mejeribestyrerens kontor er smykket med.

På grund af forholdene herhjemme og ude i verden bliver der ikke nogen jubilæumsfest d. 15. juli, men man håber senere at kunne holde en festlighed for andelshaverne.

Omkring 1949 blev Thomsen afløst af mejeribestyrer Basse Jensen, der blev valgt frem for mejerist Harry Rasmussen. Jensen var fra Sønderjylland, dygtig og afholdt. Han styrede mejeriet frem til 1960 hvor mejeriet blev privat mejeri, solgt til mejeriejer Sørensen, Vallø Mejeri og mælken blev brugt til at fremstille Emmentalerost. Fra 1964 blev mælken af Gerhard Hansen Østergård kørt til Vallø Mejeri og bygningerne solgtes til Kemiingeniør Per Rosenberg. Han oprettede firmaet “Perrotech” der fremstillede produkter til autopleje og andre kemiprodukter. Efterhånden steg produktionen og på et tidspunkt beskæftigedes op til 25 personer i 2 holdssskift.

I 1967 brændte beboelse ned og blev genopført, og der blev udvidet med udvidet til ca. 1200 m2 produktion og lagerbygninger.1990 solgtes det meste af Perrotech til Superfos. Siden har forskellige ting været prøvet.

 

Folketælling i 1930 Lestrup, matr. nr. 2 m.fl., nr. 382, Mejeriet, Saksholmvej 41

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Thomsen Petersen 20-11 1877 G Husfader Mejeribestyrer Skuldelev
Theodora Thomsen Petersen 18-4 1885 G Husmoder Sejleby pr. Skibby
Inger Thomsen Petersen 4-7 1917 U Barn Kongsted
Magda Thomsen Petersen 28-12 1921 U Barn Kongsted
Holger Johannes Henriksen 29-7 1905 U Medhjælper Snertinge
Carl Sofus Emil Christoffersen 6-8 1912 U Lærling Firhøj

Fra de første år med Perrotech