4. Vrangebækgård. Stavnstrupvej 34

Stavnstrupvej 34 i 2003

Udstykket fra : Rønnevængegård År : 1901

Ejerrækkefølge på Stavnstrupvej 34 (3 d ?)

Knud og Jette Zink. 1993 –

Knud og Jette Zink kom fra Solrød og har periodevis arbejdet i Kbh. De har i flere år været kasserer for vandværket.

 

  • Jens og Johanne Pedersen. 1927 – 1993

 

 

Johanne var barnebarn fra Rønnevængegård og født der i 1902 og flyttede med forældrene først til Ellebæk og omkring 1910 til Den gule gård. Jens Petersen kom fra Hyllede og havde tjent på forskellige gårde bl. a. Svanebjerg og Græsholt –nabogård til Den gule gård, hvor Johanne boede.. Deres datter Ruth boede på gården nogle år efter forældrenes død, men solgte så og flyttede til Tappernøje.

 

  • Anna og Lars Jensen. 1905 – 1927

 

 

De havde 7-8 børn alle piger på nær den sidste som var en dreng.

4. Niels Nielsen 1903 – ca. 1905

Niels Nielsen kom fra Ellebæk

5. Mette Kirstine (f. Hansen) og Jens A. Larsen 1901 – 1903

Jens A. Larsen var søn af Peter Larsen Rønnevængegård, der i 1901 udstykkede 20 tdl. af jorden og byggede Vrangebækgård til sønnen. Mette Kirstine var datter af gdr. Lars Hansen Korsagergård Hyllede.

I 1903 ville de gerne have mere jord og byttede med Niels Nielsen Ellebæk. De fik en datter Johanne i 1902 inden bygningerne til Vrangebækgård var færdige.

Folketælling i 1930 Lestrup, matr. nr. 3g, nr. 392, Stavnstrupvej 34

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Petersen 25-8 1901 G Husfader Gaardejer Kongsted
Johanne Marie Petersen 7-3 1902 G Husmoder Kongsted
Johannes Emil Jensen 12-6 1913 U Tjenestekarl Everdrup, Præstø Amt

 

Ved indkørselen til Vrangebækgård lå et lille hus, hvor der først i 1900tallet boede nogle mennesker der hed Jakob og Stine . Han blev kaldt “Julle Jakob”, jeg ved ikke hvorfor.

De havde to sønner. Otto og Henry.

En dag hvor det kneb med økonomien, havde Jakob skrevet et vers til uddeler Andreasen i brugsen. For at få lidt kredit : Vær nu ikke sær,

Giv mig mel og gær.

Sukker margarine,

Så bager Stine.