13-Skovholm

Skovholm 1990

Skovholms Historie.

Gården er muligvis den der iflg. Landmilitsens liste af 1724 hørte til Totterupholm (Rosendal) og Strandegård med hartkorn 5 tdr. 1 skp. 1 alb. Den skal være lagt under Lindersvold i 1724 sammen med en anden gård og har fæstenr. 6. Den var da beboet af Peder Olsen der var født i Leestrup som søn af gmd. Olle Jensen (Græsholt ?) Han var også bror til Jens Olsen (Svanebjerg ?)

Ejerrækkefølge for 13a Leestrup. Fæstenummer 6 ?

1. Knud Green Christensen Hanne Christensen ca. 1975 –

Knud er gift med Hanne, der er datter af Tove og Børge Pedersen fra Vandvænge. De har to drenge og en pige. Robert, Anders og Mette. Hanne er bankuddannet og Knud har fedekvæg og driver jorden med maskinstation, da han arbejder i postvæsenet i Rønnede. Han er mangeårig formand for Rønnede idrætsforening og medlem af Rønnede byråd.

2. Helweg Green Christensen Elly Christensen 1944 – 1975

Helweg var gift med Elly, datter af Ingeborg og Niels Andersen Kongsted Nymark. De fik fem børn : Ole, Knud, Åse, Erling og Anette .De havde en stor besætning af jerseykøer og fik som de første i byen en traktor.

3. Ellen og Otto Christensen 1908 – 1944

Otto blev gift med Ellen, en plejedatter fra Græsholt d. 31. oktober 1908. I 1909 blev der bygget nyt stuehus. Hans søster Anna Green Christensen og hendes mand Frederik, fik i 1908 12 tdl. jord og byggede ejendom ved Mosebøllevej.

5. Ole Nielsen Christensen Hedvig Sophie Green 1862 – 1908

Han kom fra Mosebølle,(brødrenes gård) blev født 27. januar 1831 som søn af gmd. Christen Andersen og Ane Margrethe Pedersdatter og står som forpagter i Lindersvold fæsteprotokol 1850 – 1927

Han blev gift med enken Hedvig Sophie Green. I Gavnø bogen står der om hendes far :

“Frederik Green – søn af gæstgiveren Vindbyholt, var skovfoged over Smedevænget og Hyllinge skov fra 1836 – 45 og døde i1891 hos sin datter i Leestrup på en udflyttergård ( Skovholm).”

Peder Larsen var aftægtsmand her og døde i 1865. De fik børnene Peter , Christian, Kristine, Kristen, Otto og den 15. feb.1876 datteren Anna Margrethe Christensen.

Ole sad i sognerådet i to perioder og i bestyrelsen for brandkassen, hesteforsikringen m. m.

Sofie døde d. 18.januar 1904 og Ole d. 17. april 1909

6. Hans Pedersen Hedvig Sophie Green 1861 – 1862

Hans var søn af Peder Larsen og blev gift 18. maj 1855 i Roholte med Hedvig Sophie Green, de var gift i ca. 10 år og havde i 1860 to børn Peter Hansen på 5 år og Chresten på 3 år. Hans døde i 1862 , 37 år gammel, året efter han overtog fæstet fra sin far.

7. Peter Larsen Johanne Lovise Jensdatter 1821 – 1861

Han var tredje ægtemand til enken Johanne Lovise Jensdatter. De blev gift i 1822 og var jævnaldrende , begge født i 1787. Johanne døde i 1854 og i kirkebogen står følgende notits : Johanne Lovise ( et Københavnsk barn) Gmd. Peter Larsens hustru af Leestrup 67 år. Hendes far havde tilnavnet København. I FT 1845 hun som Johanne Pedersdatter 60 år født i København.

Peder Larsen gik en tid under betegnelsen “Gamle Peder Larsen” til forskel fra Peder Larsen Ellebæk. Han døde i 1865, 78 år gammel.

8. Peder Christoffersen Johanne Lovise Jensdatter 1812 – 1821

Peder Christophersen kom fra Eskildstrup. Han var født i 1773 som søn af gmd. Christopher Pedersen og Ellen Caspersdatter Eskildstrup. Han blev gift med enken Johanne Lovise i marts 1812 og da han døde i1821, 47 år gammel, var hun nu enke for anden gang.

I FT 1834 står hun som Johanne Larsdatter 48 år.

I Bækkeskovs skifteprotokol 1819 LAK 259-60 kort 8/16 side 231 over hans afdøde bror gmd. Jens Christoffersen Hyllede er der endvidere følgende søskende :

Niels Christophersen gmd. i Hyllede

Hans Christophersen husmand i Hyllede

Anna Christophersdatter , gift med husmand Hendrich Pedersen Tårnemark

Margrethe Christophersdatter, gift med møller Peder Jensen Eskildstrup

Karen Christophersdatter, gift med gmd. Ebbe Christensen i Åstrup

9. Jørgen Pedersen Johanne Lovise Jensdatter 1809 – 1811

Han var født i 1780 og blev i november 1809 gift med datteren på gården, Johanne Lovise Jensdatter og overtog samtidig fæstet, som han dog ikke fik lov at beholde længe, da han allerede i 1811 døde. Der var registrerings forretning efter ham i juli 1811, og da konen var frugtsommelig, blev selve skiftet ikke afsluttet før barnet blev født i januar 1812.

10. Jens Christensen Kjøbenhavn Birthe Andersdatter 1781 – 1809

Han var søn fra gården, født i 1758 og bar tilnavnet København. Han blev gift med Birthe Andersdatter der var født i 1754 som datter af gmd. Anders Olsen og Ellen Madsdatter fra Ellebæk

De fik datteren Johanne Lovise Jensdatter. I FT 1801 har Jens Christensen en 16 årig tjenestepige, der hedder Johanne Lovise Esbensdatter, Har de adopteret hende ?

11. Christen Jensen Karen Pedersdatter 1759 – 1787

Christen er født i 1726 på Svanebjerg ? og blev i 1755 gift med Karen Pedersdatter. De fik sønnen Jens Christensen i 1758.