Leestrup Skovvej 24

Leestrup Skovvej 24.
,             …

Peder Larsen var både tækkemand og spillemand.(Tækkemandens tretur stammer fra ham.) Trine, hans kone, var datter af smeden i Tågeskov og altså datterdatter fra Rønnevængegård.(Tove tidl.Nordvang )

Ejendommen er beliggende ude ved skoven i det der hedder Hestehaven. Navnet Hestehaven kommer af, at den gamle Skole Stavnstrupvej 49/51 holdt hest, og hesten korn på græs herude

Ejendommen er udstykket fra Peder Larsens gård i 1873, Stavnstrupvej 50, til en datter Trine og hendes mand, der var tækkemand jvf. billedet.

Tækkemanden byggede huset af kampesten og lersten. Lerstenene, blev lagt til tørre ude på marken – men måtte i hast bringes under tag af naboerne, da begyndte at regne.

Senere boede der en krybskytte i huset, men det blev Bækkeskov Gods, for meget, og de købte herefter ejendommen for at beskytte jagten.

I 1923 flyttede Margrethe (Margrethe kom fra Falster og havde tjent på Skovholm l år) og Herman Andersen, bødker ind i huset.De lejede huset af Bækkeskov Gods og de modtog, i den tid de boede der et årligt legat for at holde Ejendommen pæn. I 1935 flyttede familien, 2 voksne og2 drenge op ti byen hos Hermans forældre, hvor faderen havde bødkerværksted.

Efter 3 år flyttede forældrene, og Margrethe og Herman overtog ejendommen. Margrethe boede der til 1991, 88 år gammel, hvorefter hun solgte den og flyttede til Kongsted. (Kilde: Optegnelser fra bylauget.)

I 1954 blev ejendommen købt af læge Mogens Hertz, der benyttede det til fritidshus og restaurerede det i 1964.

15.06.1986 Overtog Jette Falck og Uffe Dahl huset.
Jette var i mange år kasserer for Leestrup Bylaug.

Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 3d, nr. 349, Leestrup Skovvej 24

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans HermanAndersen 27-1 1896 G Husfader Træskomager Kongsted
Tolkar MargretheAndersen 19-5 1903 G Husmoder Hyllinge, Sorø Amt
KeldThormod Andersen 30-7 1926 U Barn Kongsted
Mogens StigAndersen 3-5 1928 U Barn Kongsted