5 Stenager

Stenager 2004

Stenagers historie.

Ifølge landmilitsens lægdsrulle af 1724 havde Lindersvold 4 gårde i byen, hvoraf Stenager var nr. 1. Man må formode at gårdene med de laveste fæstenumre er dem der altid har tilhørt Lindersvold.

Ejerrækkefølge for 5a Leestrup: Fæstenummer ( 1 ?)

1.Jan Stenager Hansen (Hanne Boskov) Connie Andersen 1.juli 1997 –

Jan blev født d. 28. november 1965. Han overtog gården d. 1.juli 1997, efter i fem år at have drevet den som et I/S sammen med sin far .. Han frasolgte bygningerne på Ellebæk, og lagde jorden ind til Stenager, således at der nu er 146 tdl. Er nu 2003 ved at købe ca. 100 tdl. I Hyllede.

Der bliver produceret fedesvin, ca. 5ooo pr. år i de nyrenoverede stalde.

2. Erik H. Hansen (Karen Andersen) Jette Benfeldt. Jensen 1.april 1972 – 1.juli 1997

 Erik overtog den 1.april 1972. Fik to drenge Jan og Claus.

Købte i 1976 Pilegården, solgte bygningerne og lagde jorden til Stenager så der var 88 tdl. I 1987 blev Græsholt købt. Efter frasalg af tillægsjord på 20 tdl., blev de resterende 28 lagt til Stenager der nu var på 116 tdl. Endvidere købte han i 1987 sin fasters gård Ellebæk på 35 tdl.. De sidste 5 år Erik havde gården blev den drevet sammen med Jan som i/s.

3. J. Alfred Hansen Edith Nielsen 1947 – 1.april 1972

Alfred blev født d. 5. september 1913. Hans skolegang og ungdom var i Leestrup, og efter landbrugsskole i Lundby i 1938 og bryllup i 1939 med Edith Marie Nielsen Smedevænge, blev han gårdbestyrer på Stenager. I 1947 , da Alfred havde overtaget gården, byggede han nye stalde og i 1950 nyt stuehus. Den første traktor, en “grå Ferguson” blev købt i 1951, samtidig med at gården som den første i Leestrup solgte køerne. Alfred havde stor avl af forskelligt markfrø og øgede griseproduktionen til 5-900 stk. pr . år.

Alfred og Edith fik tre børn, tvillingerne Else og Erik i 1942 og Flemming i 1949.

4. Hans Johan Hansen Anna Marie Madsen 1912 – 1947

Hans Johan blev født d. 21. februar 1874 på gården. Skolegang i Leestrup hos lærer Poulsen. I 1903 blev han gift med Anna Marie Madsen Krummerup, der var udlært mejerske på Dalum og kom til Leestrup mejeri, hvor de mødtes. I 1908 fik de en datter, Karen, og i1913 en søn , Alfred.

Hans Johan var en stor ( 230 pund )og glad mand, der havde det bedst i festlig lag. Han var på et tidspunkt med i 20-30 bestyrelser og formand for halvdelen. Hans landbrugsinteresse samlede sig om hans røde Frederiksborg heste, som han var meget stolt over og udstillede på dyrskuerne.

5. Johan Hansen Karen Sophie Jensdatter 1870 – 1912

Johan blev som ældste søn født d. 1. juni 1846. Skolegang i Leestrup hos lærer Johannes Christensen, der var gårdmandssøn fra Værløse, Fakse. Da hans far døde 3. april 1870, overtog Johan fæstet, 24 år gammel og d.29. juni 1871 frikøbte han gården fra Gavnø Gods for 10200 rdl., hvoraf de 3400 skulle udbetales og resten stod i 20 år til 4 %.

Omk.1872 blev han gift med Karen Sophie Jensdatter fra den gule gård. Hun var ti år ældre og med orden i udstyret, hvoraf meget endnu findes på gården. De fik to børn, Hans Johan i 1874 og Jens i 1875 Jens havde det de kaldte “ligfald” og døde ung. Johan var en meget stor og kraftig mand, og det siges at når han og Hans Johan, som voksen, skændtes, kunne det høres over hele byen. Først i 1908 blev den 4. længe, den såkaldte veste længe bygget til gården.

6. Hans Johansen (Ellen Hansdatter) Karen Marie Olsdatter 1832 – 1870

Hans Johansen var født på Nygård i Ambæk på Jungshoved d.21.februar 1791.

Inden han i 1832 kom til Leestrup var han på Sparresholm Gods, vistnok som ladefoged.

Da Niels Hansen på Stenager døde i 1831, overtog Hans Johansen fæstet og enken Ellen Hansdatter, der var datter af den tidligere ejer, Hans Jensen. De fik ingen børn og da hun døde giftede hans sig med Karen Marie Olsdatter, der var søsterdatter til hans afdøde kone og altså barnebarn af tidl. Ejer Hans Jensen. De fik fire børn : Johan Hansen, Niels Hansen, Jens Hansen og Ellen Kirstine Hansen. Da Karen Marie døde i 1868, fik han Sara Margrethe Nielsdatter fra St. Elmue til husholderske. Hun var broderdatter til konen fra Nordvang, Sara Jensdatter.

7. Niels Hansen Ellen Hansdatter ca. 1814 – 1832

Niels var vistnok født i 1786 på Rønnevængegård i Leestrup og blev gift med Ellen Hansdatter, der var datter på gården og overtog fæstet i 1814. De fik tre børn Ane Kirstine Nielsdatter i 1818,(hun blev i 1846 gift med Jørgen Pedersen Torbenholt), Anders Nielsen i 1820 og Hans Jørgen Nielsen i 1829. I 1831 døde Niels.

8. Jørgen Jensen Marie Jensdatter ca. 1794 – ca.1814

Jørgen Jensen var født i 1750 og overtog fæstet i 1794, da Hans Jensen døde og giftede sig med enken Marie Jensdatter der var født i 1758 som datter af Jens Christophersen. De fik Sidse Jørgens datter i 1795 og Ane Marie Jørgens datter i 1799. Jørgen Jensen døde i 1813.

Marie Jensdatter (1787-1794)

9. Hans Jensen Anne Jensdatter (1787) 1783 – 1794

Ellen Pedersdatter (1781-1787)

Han overtog fæstet i 1783 efter faderen. I 1781 blev han i Kongsted Kirke gift med Ellen Peders Datter. Hun døde i1782 i barselseng, kun 26 år gammel. og han giftede sig med Anne Jensdatter, der var datter af gmd. Jens Olsen og Anna Jørgensdatter i Leestrup. Ægteskabet blev kort, for allerede samme år giftede han sig med Jens Christophersens datter Marie Jensdatter af Leestrup. Sammen fik de tre piger : EllenHansdatter i 1788, Maren Hansdatter i 1791 og Ingeborg Hansdatter i 1793.

Ellen blev senere kone på Stenager, først gift med Niels Hansen og efter hans død med Hans Johansen. Den yngste søster, Ingeborg, blev gift med gmd. Ole Madsen på Ibs gård 10a , og deres datter, Karen Marie Olsdatter, kom tilbage på gården som kone til Hans Johansen, da hendes moster Ellen døde.

10. Jens Hansen Maren Jensdatter ca. 1750? – 1783

Jens Hansen var født i 1724 på Stenager. Han blev gift med Maren Jensdatter som var datter af gmd. Jens Olsen og Anna Jørgensdatter på Svanebjerg. Annas ene bror, Ole Jensen blev gårdmand på Ellebæk, hendes anden bror, Christen Jensen blev gårdmand på Skovholm og hendes tredje bror, Jørgen Jensen blev gårdmand på Svanebjerg. Jens Hansen overtog fæstet fra sin far i ca. 1750 og døde i 1783. De fik Hans Jensen.

11. Hans Pedersen er født i Leestrup 1692

Hans blev født i Leestrup i 1692. Han er den første fæster der med nogenlunde sikkerhed kan knyttes til gården. Hans qv. hed Maren Jensdatter og deres søn var Jens Hansen

12. Peder Nielsen ……Fæster under Gisselfeld ……………….Vel født omk. 1660

Peder Nielsen er nævnt i skifteprotokol 1707 fra Gisselfeld. LAK 290-112 Kort 5-8 side 136

Hans kone, Karen Hansdatter er død først i november 1707 og skiftet foretages d.12.11. 1707.

Der er fire børn : Hans Pedersen 14 år, Jørgen Pedersen 7 år, Niels Pedersen 3 år , (der senere blev fæster på Ellegård) og Anne Pedersdatter 12 år. Formynder for børnene er deres morfar Jens (Hans) sen og farbroderen Oluf Nielsen Bråby.

Peder Nielsen var ifølge landmilitsens lægdsrulle fra 1724, far til Hans Pedersen og fæster i Leestrup under Gisselfeld. Formodentlig på Stenager.

Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 5a, Stenagergaard, nr. 377, Skovholmvej 10

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Johan Hansen 21-2 1874 G Husfader Landbrug Kongsted
Anna Marie Hansen 30-3 1872 G Husmoder Krummerup, Sorø Amt
Karen Sofie Hansen 23-5 1908 U Barn Damefrisørelev Kongsted
Jens Alfred Hansen 5-9 1913 U Barn Landbrug København
Hans Frederik Andersen 17-5 1889 U Tjenestekarl Roholte, Præstø Amt
Robert Vilhelm Olsen 28-11 1911 U Fodermester Hylleholt, Præstø Amt
Karen Margrethe Johansen 30-3 1913 U Tjenestepige Ulse, Præstø Amt