Sognerådet 1958

Det sidste sogneråd i Kongsted inden den første kommunesammenlægning i 1962 Øverst f.v. : Kommunekasserer Evald A. Jacobsen, Gårdejer Christian Jensen Svennerup, Installatør Carl Larsen Kongsted, Gdr. Laurits Jensen Hulhøjgård, Parc. Helmer Christiansen Eskildstrup, Nederst f.v. : Gdr. Erik Pedersen Skovtorup, Ølkusk Alfred Madsen Kongsted, Sognerådsformand Gdr. Chr. Nielsen Solbjerggaard Kongsted, Murerarbejdsmand Ejner Sørensen Eskildstrup , Smed Chr. Grothe Petersen Leestrup. (Kilde : Vagn Mørkeberg Christiansen)