Kludeegen

Kludeegen i Leestrup Skov

Man skal se det ved selvsyn, dette besynderlige træ. Kludeegen hedder det, og det er lige, hvad det er!

Det er et træ, som mange taler om og ofte på en måde, som er den omgærdet af den dybeste mystik. Det er det sådan set også, for det er så ubestridt vort mest kendte “helbredelsestræ” eller “helligtræ”, nu da det berømte Prinsessetræ i Rold Skov er faldet, mæt af dage. Prinsessetræet var et øjetræ, som man krav­lede igennem for at undgå engelsk syge. Klude­egen er langt mere vidtfavnende. Her drejer det sig om alskens gebrækkeligheder, man kan slip­pe for, hvis man på behørig vis giver træet en beklædningsgenstand fra det sted på kroppen, hvor man er syg.

Og naturligvis skal det være på behørig vis.

Man skal gå til en sådan opgave med en vis underdanighed over for træet og det, som det står for. Trods alt er det jo ikke mange træer, der har de evner. Man skal også tro på, at det kan lade sig gøre, og netop det kan være svært i vore så “oplyste” tider, for vi ved jo det hele. Eller gør vi?

Troen på, at træer kan helbrede, er så gammel som Metusalem og mere til. Vi taler om tusin­der og atter tusinder af år, hvor man har troet

på, at venlige træer lod sygdomme overføre på sig og samtidig sørgede for, at mennesket slap af med dem. Man har troet på det helt frem til

vort århundrede. Må det være tilladt – hvisken­de og ydmygt – at stille et spørgsmål? Kunne man forestille sig, at mennesker gennem alle de årtusinder havde ret i deres folketro, og at vi har uret?

Kludeegen er beviset på, et der findes mennesker, selv i vore dage, der tror på træers helbre­dende kraft. Denne store eg er behængt med klædningsstykker. Masser af dem og i alskens

farver. Så mange, at Kludeegen virker som et· fastelavnsris for den, der ikke har det fornødne kendskab til træet.

Man må formode, at noget af tøjet er sat på træet for sjov, men givetvis er mange af klæde-

stykkerne hængt på træet i håbet om, at den gamle eg vil sige: “Du skal være rask, lad mig tage din sygdom over på mig!”

Alene det, at træet er så svært at finde, betyd­er, at der skal gøres en ekstra indsats, og det vil en, der blot vil besøge den for sjov, næppe

gøre. Hvorimod de, der mener noget med det, gerne bruger den tid, der skal bruges, på at finde den.

Kludeegen står i Leestrup Skov ved Præstø. Skoven der blev meget hårdt ramt af stormen i 1967. Næsten alle træerne væltede, og da man kunne komme ind i skoven efter stormen, var man naturligvis spændt på, om Kludeegen var blevet stående. Det var den! Oprindelig havde den imidlertid to stammer, der var vokset sam­en, så den ikke kun var et kludetræ, men også et hultræ. Den ene af stammerne faldt i stormen, og ser man godt efter, kan man endnu se arret efter den.

Steen Egholm Møller, der er skovfoged på Strandegaard Skovbrug, hvorunder Leestrup Skov hører, fortæller en herlig historie, der giver et billede af, om folk har troen på træet eller ej:

“En af den nuværende ejer, baron Ivan Reetz  ­Thotts, forfædre sagde en dag til sin skovrider, at han skulle sørge for at få Kludeegen fældet, formodentlig fordi der var for meget tøjeri omkring den. Skovrideren sagde samme dag til skovfogeden, at han skulle sørge for at få egen væk. Skovfogeden gav beskeden videre til skovløberen, og denne gik en tand endnu læn­gere ned i hierarkiet og sagde til en af skovarbej­derne, at han skulle fælde Kludeegen!

Da skovløberen kom forbi et par dage senere, så han, at træet stod ‘der nok så stort og flot og spurgte skovarbejderen, hvorfor træet ikke var fældet? Skovarbejderen svarede, at det turde han ikke, og derved blev det. Siden var det skov­fogeden, der bemærkede, at træet ikke var fæl­det, hvorfor han gik til skovløberen, der sagde, at han ikke ville fælde egen. Så måtte skov­fogeden gå til skovrideren og sige, at hverken han eller hans folk ville fælde egen. Til sidst måtte skovrideren så fortælle baronen, at skulle træet fældes, måtte baronen selv gøre det!”

Kludeegen står endnu!

Alle træer har en mission, men Kludeegen har det lidt mere end de andre, så det er godt, den overlevede.

Har du en grund til at komme i snak med Kludeegen, er muligheden til stede, og du vil blive vel modtaget. Men husk: Vis ærbødighed, og du skal tro på dens evner …

Præstø· Sydsjælland

Omkreds Beliggenhed

5,0 meter

Leestrup Skov ved vej nr.209 ca. 8 km nord for Præstø Ved indgangen til Leestrup Skov

Gå ad Leestrup Skovvej. 600 meter fremme (hvor en vej går af til venstre) går et spor til højre. 50 meter fremme er man ved Kludeegen.

Erik Hansen : En søndag formiddag i 1970erne var jeg en tur i skoven og kom forbi Kludeegen.På et af de træer der står i kanten af lysningen rundt om egen, dannede rødderne et lille rum. I dette rum stod der en udskåret trædjævlefigur. På ryggen af denne var to gamle knogler bundet på kors over hinanden. I en gren over figuren hang en slags røgelses lampe, og ved siden af stod en lille primitiv lerskål med en slags indtørret vædske i.
Jeg ville ikke røre ved noget af det og næste gang jeg kom forbi, var det hele væk.

Skrevet af Ole Pedersen, d. 04-07-2012
Hej Erik.
Angående KLUDEEGEN.Jeg er født i ledvogterhuset,men det ved du jo.Min historie om kludeegen er at man skulle kravle nøgen igennem kl.2400 ved fuldmåne,og så lade eet stykke tøj blive hængende. mvh.Ole

Maj 2013

Maj 2013