Folketællinger

Folketællinger i Leestrup

Torpenholt Saksholmvej 37

Tælling i 1916  Matr. nr. 1a

Navn                                 Født          Alder     Stilling             Erhverv

Niels Peter Jørgensen                 12.dec.1856     60             Husfader          Landbrug
Mette Marie Jørgensen              16.maj 1867     49             Husmoder
Jørgen Jørgensen                        26.juni 1892    24             Barn
Hans Jørgensen                          07.juni  1894    22             Barn
Ane Kristine Jørgensen             02.sep. 1890    26             Barn
Ida Marianne Jørgensen            01.aug. 1896    20            Barn
Ellen Marie Jørgensen                02.okt. 1904     12            Barn
Else Hylleborg Jørgensen         23.dec. 1907      9             Barn
Johannes Jørgensen                  31.jan.  1909      7             Barn
Karen Erna Jørgensen               25.feb.  1912      4             Barn

Tælling i 1930 Lestrup, matr. nr. 1, nr. 385, Torpenholt, Saksholmvej 37, 1930

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Peter Jørgensen 12-11 1856 E Husfader Gaardejer Kongsted
Else Hyldeborg Jørgensen 23-12 1906 U Husbestyrerinde Kongsted
Karen Erna Jørgensen 25-7 1912 U Barn Kongsted
Johannes Jørgensen 31-1 1909 U Gaardbestyrer Kongsted
Helge Henry Hansen 2-10 1915 U Tjenestekarl Kongsted


Torpenholt

Nordvang Stavnstrupvej 53

Tælling i 1916   Matr. nr. 2a.

Navn                                 Født          Alder     Stilling             Erhverv

Niels Kristian Hansen             11.sep.1872        44           Husfader          Gårdmand
Ane Kirstine Hansen              07.mar.1872        44           Husmoder
Laurits Herman Villy Hansen 13.mar.1903        13           Barn
Thorvald August Hansen      06.juli  1906        10           Barn
Henry Peder Julius Hansen   20.jan. 1913          3           Barn
Anna Mary Sofie Hansen     20.jan. 1913          3           Barn

Tælling i 1930 Lestrup, matr. nr. 2a, nr. 365, Nordvang, Stavnstrupvej 53

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Kristian Hansen 11-9 1872 G Husfader Gaardejer Kongsted
Ane Kirstine Hansen 7-3 1872 G Husmoder Kongsted
Hermann Villy Hansen 13-3 1903 U Søn Tjenestekarl Dalby, Præstø Amt
Anna Mary Sofie Hansen 22-1 1913 U Datter Tjenestepige Kongsted
Henry Julius Peter Hansen 22-1 1913 U Søn Tjenestekarl Kongsted
Rasmus Hansen 25-2 1844 E Bedstefader Aldersrentenyder Snesere, Præstø Amt


NORDVANG

Rønnevængegård Stavnstrupvej 50

Tælling i 1916     Matr. nr. 3a

Navn                                 Født          Alder     Stilling             Erhverv

Peder Larsen                              06.03.1844          72            Husfader            Landbrug
Marie Kirstine Larsen              08.05.1851           65            Husmoder
Karen Marie Larsen                 13.09.1881           35            Barn
Laurine Margrethe Larsen      23.01.1892           24            Barn
Lars Peder Larsen                    18.09.1892           24            Tjenestekarl

Tælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 3a, nr. 381, Rønnevængegaard, Stavnstrupvej 50

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Andersen 9-4 1889 G Husfader Gaardejer Karise
Margrethe Laurine Andersen 23-1 1892 G Husmoder Kongsted
Knud Brunke 23-5 1912 U Tjenestekarl Ulse
Helge Jensen 3-1 1915 U Tjenestekarl Kongsted
Peter Larsen 5-3 1841 G Pensionær Kongsted
Marie Christine Larsen 8-5 1851 G Pensionær Fakse
Bodil Kirstine Larsen 14-9 1915 U Tjenestepige Kongsted


RØNNEVÆNGEGÅRD

Svanebjerg Leestrup Byvej

Tælling i 1916   Matr. nr. 4 a

Navn                                 Født          Alder     Stilling             Erhverv

Jørgen Petersen                         03.dec. 1853       63          Husfader            Landbrug
Maren Petersen                         20.mar. 1868       48          Husmoder
Hans Jørgen Petersen              19.apr.  1901       15          Barn
Peter Ingvor Petersen              07.feb.  1904       12          Barn
Thora Lovise Hansen              25.apr.  1900       16          Tjenesteydende Landbrug
Hans Johan Hansen                12.aug.  1891       25          Tjenesteydende Landbrug
Anders Laurits Petersen         20.maj   1898       18          Tjenesteydende Landbrug

Tælling i 1930   Lestrup, matr. nr. 4a, nr. 356, Svanebjerg, Leestrup Byvej 4

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Maren Petersen 28-3 1868 E Husmoder Landbrug Højelse, Roskilde Amt
Peder Ingvor Petersen 7-2 1904 G Bestyrer Kongsted
Karen Sofie Jensine Petersen 18-10 1905 G Husmoder Roholte, Præstø Amt
Anna Kristine Larsen 20-2 1910 U Tjenestepige Vester Egede, Præstø Amt
Christian Ingemann Petersen 11-10 1903 U Tjenestekarl Kongsted
Jens Ole Ernst Rasmussen 20-11 1910 U Tjenestekarl Kongsted
Jens Peter Nielsen 2-1 1879 U Kontrolassistent Ubby, Holbæk Amt


Svanebjerg

Stenager Skovholmvej 10

Tælling i 1916    Matr. nr. 5a

Navn                                 Født          Alder     Stilling             Erhverv

Hans Johan Hansen          21.02.1874    42      Husfader      Landbrug
Anna Marie Hansen          30.03.1872   44      Husmoder
Karen Sofie Hansen         23.05.1908      8      Barn
Jens Alfred Hansen          05.09.1913      3      Barn
Ane Marie Sofie Hansen  23.03.1895     21    Tjenestetyende Landbrug
Georg Kvist Nielsen        07.01.1896     20            ”                   ”
Magni Andersen             28.10.1992      24            ”                   ”

Tælling i 1930 Lestrup, matr. nr. 5a, Stenagergaard, nr. 377, Skovholmvej 10

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Johan Hansen 21-2 1874 G Husfader Landbrug Kongsted
Anna Marie Hansen 30-3 1872 G Husmoder Krummerup, Sorø Amt
Karen Sofie Hansen 23-5 1908 U Barn Damefrisørelev Kongsted
Jens Alfred Hansen 5-9 1913 U Barn Landbrug København
Hans Frederik Andersen 17-5 1889 U Tjenestekarl Roholte, Præstø Amt
Robert Vilhelm Olsen 28-11 1911 U Fodermester Hylleholt, Præstø Amt
Karen Margrethe Johansen 30-3 1913 U Tjenestepige Ulse, Præstø Amt


STENAGER

Græsholt Stavnstrupvej 63

Tælling i 1916   Matr. nr. 6a.

Navn                                Født        Alder        Stilling     Erhverv

Peder Pedersen                        06.06.1849      67           Husfader       Gaardmand
Jens Pedersen                          30.11.1877      39           Barn               Landbrug
Lars Pedersen                          01.01.1880      36           Barn               Landbrug
Hansine Maren Pedersen         18.01.1883      33           Barn
Johanne Dorthe Kirstine P.      06.08.1885      31           Barn      (Gigt)
Dagmar Margrethe Pedersen   18.08.1898       18                                 Husgerning
Kristian Theodor Larsen          08.05.1899       17                                Landbrug

Tælling i 1930   Lestrup, matr. nr. 6a, nr. 372, Græsholt, Stavnstrupvej 63

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Petersen 1-1 1880 G Husfader Gaardejer Kongsted
Johanne Kirstine Petersen 21-2 1892 G Husmoder Skuldelev
Oluf Anders Jensen 10-6 1904 U Tjenestekarl Everdrup, Præstø Amt
Rigmor Nielsen 4-10 1913 U Husassistent Kongsted


GRÆSHOLT

Gule gård Stavnstrupvej 61

Tælling i 1916    Matr. nr. 7a.

Navn                            Født        Alder    Stilling        Erhverv
Jens Andreas Larsen           11.04.1878      38          Husfader     Landbrug
Mette Kirstine Larsen          19.10.1876      40         Husmoder
Johanne Marie Larsen         07.03.1902      14         Barn
Laurits Peder Larsen            15.10.1912        4         Barn
Karl Viliam Kristiansen        25.07.1899      17         Tjenestekarl
Albert Kristian Andersen   14.08.1901       15         Tjenestedreng

Tælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 7a, nr. 371, Stavnstrupvej 61 Den gule gård

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Andreas Larsen 11-4 1878 G Husfader Gaardejer Kongsted
Mette Kristine Larsen 19-11 1876 G Husmoder Mern, Præstø Amt
Laurits Peter Larsen 15-11 1912 U Søn Medhjælper i Landbrug Kongsted
Valborg Sofie Andersen 17-12 1914 U Husassistent Gdr. J. A. Larsen, Lestrup Kongsted
Hans Aage Andersen 4-7 1915 U Tjenestedreng Everdrup, Præstø Amt


GULE GÅRD

Ellebæk Leestrupvej 35

Tælling i 1916    Matr. nr. 8a
Navn                                Født        Alder    Stilling            Erhverv
Povl Jakob Andersen                  18.12.1882    34          Husfader          Gaardmand
Lars Peder Andersen                  12.04.1904    12         Barn
Mary Kirstine Andersen            03.05.1908      8         Barn
Svend Aage Andersen               10.06.1910      6         Barn
Ester Kartrine Andersen             04.04.1912     4         Barn
Else Amalie Andersen                06.08.1913      3         Barn
Marie Elisabeth Kartr.Andersen  19.07.1894    22       Tjenestepige
Emil Herman Hansen                 11.07.1892    24        Tjenestekarl

Tælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 8a, nr. 373, Ellebæk, Leestrupvej 35

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Poul Jakob Andersen 18-12 1882 G Husfader Gaardejer Kongsted
Karen Elisabet Andersen 5-5 1876 G Husmoder Faxe
Lars Peter Andersen 12-4 1907 U Søn Forkarl Ulse
Mary Kristine Andersen 3-5 1908 U Datter Husassistent Ulse
Kaj Viggo Andersen 19-8 1916 U Søn Medhjælper Kongsted


ELLEBÆKGÅRD

Bangsminde Stavnstrupvej

Tælling i 1916    Matr. nr. 9a.

Navn                                  Født        Alder       Stilling       Erhverv

Kristen Jakob Bang                    05.04.1844      72          Husfader       Gaardmand
Ane Elisabeth Bang                    27.07.1873      43          Husmoder
Bodil Kirstine Nielsen                 05.07.1865      51          Barn
Anna Katrine Bang                     05.12.1879       37         Barn
Karen Marie Bang                      13.03.1885      31          Barn
Hans Frederik Andersen            17.05.1889      27          Tjenestekarl    Landbrug
Sigvald Andreasen                     20.10.1901      15          Tjenestedreng Landbrug

Tælling i 1930   Lestrup, matr. nr. 9a, nr. 344, Bangsminde, vest for Stavnstrupvej 77 (gården brændt)

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anna Katrine Bang 5-12 1879 U Husmoder Landbrug Kongsted
Karen Marie Bang 13-4 1884 U Husmoder Landbrug Kongsted
Rasmus Theodor Petersen 7-9 1890 U Bestyrer Laastrup, Jylland
Gudrun Holm-Hansen 4-3 1916 U Tjenestepige Roholte, Præstø Amt
Niels Poul Larsen 17-2 1915 U Tjenestekarl Vester Egede, Præstø Amt


BANGSMINDE

Ibs gård Skovholmvej 17

Tælling i 1916   Matr. nr. 10 a.

Navn                                  Født           Alder    Stilling          Erhverv

Ole Andersen                 27.08.1860     56       Husfader        Landbrug
Marie Kirstine Andersen 07.09.1863     53       Husmoder
Anders K. Andersen       17.03.1889     27      Barn
Jens Laurits Andersen      10.03.1896    20      Barn
Ejner Martin Andersen     31.10.1902    14      Barn
Hansigne Joh. Andersen   13.02.1891    25      Barn
Oline Sofie Andersen       06.08.1893    23      Barn

Tælling i 1930   Lestrup, matr. nr. 10a, nr. 325, Ibs gård Skovholmvej 17

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Marie Kristine Andersen 7-9 1863 E Husmoder Landbrug Kongsted
Oline Sofie Andersen 6-8 1893 U Barn Medhjælper Kongsted
Thorvald Christian Larsen 12-2 1898 U Bestyrer Vejlø
Svend Carl Esman Henriksen 25-11 1909 U Tjenestekarl Everdrup

 


Ibs gård

Pilegård Skovholmvej 16

Tælling i 1916   Matr. nr. 11a

Navn                                Født              Alder      Stilling         Erhverv

Jeppe Olsen                        29.06.1849    67    Husfader   Landbrug
Ane Sofie Olsen                  24.10.1845    71    Husmoder
Vilhelm Niels Ras. Olsen    08.11.1883     33    Husfader   Landbrug
Johanne Kristine Olsen       21.02.1892     24   Husmoder
Niels Viggo Jørgensen        26.04.1901     15   Tjenestetyende Landbrug
(Niels Viggo var søn fra Torpenholt. Han havde senere i mange år et ismejeri i København. Da han blev pensionist byggede han hus mellem Kongsted og Rønnede.

Tælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 11a, nr. 331, Pilegård, Skovholmvej 16

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Johannes Nielsen 16-1 1897 U Husfader Landbrug Staurby
Agnes Kristine Madsen 7-5 1903 U Husassistent Snesere
Hans Erling Jensen 3-7 1912 U Tjenestekarl Faxe


Pilegård

Ellegård Leestrup Skovvej 20

Tælling i 1916   Matr. nr. 12a

Navn                                  Født            Alder       Stilling        Erhverv

Hans Kristian Jensen           26.03.1866   50      Husfader   Landbrug
Marie Jensen                      09.01.1872    44     Husmoder
Bodil Sof,Karoline Jensen   06.02.1892    24     Barn
Frederik Søren Jensen        15.03.1895    21     Barn
Jensine Dorthea Jensen       25.10.1906    10     Barn

Tælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 12a, nr. 330, Ellegård, Leestrup Skovvej 20

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Frederik Jensen 20-6 1882 G Husfader Landbrug Holstenborg
Johanne Elisabeth Jensen 15-9 1878 G Husmoder Hørby
Ejner Lars Jensen 2-8 1904 U Barn Medhjælper Holstenborg
Hans Peter Jensen 4-3 1906 U Barn Medhjælper Holstenborg
Nelly Dortea Jensen 6-9 1912 U Barn Medhjælper Holstenborg
Frederik Jørgen Jensen 7-9 1914 U Barn Medhjælper Everdrup
Jens Jensen 3-9 1916 U Barn Medhjælper Everdrup
Jakob Jensen 3-9 1916 U Barn Everdrup
Elfride Jensen 29-10 1919 U Barn Everdrup
Johanne Jensen 9-11 1922 U Barn Everdrup


Ellegård

Skovholm Leestrup Skovvej 15

Tælling i 1916    Matr. nr. 13a.

Navn                                 Født          Alder     Stilling             Erhverv

Otto Christensen                        04.jan.1870        46          Husfader       Landbrug
Ellen Christensen                       06.dec.1869       47          Husmoder
Helweg Green Christensen       02.nov.1910        6          Barn
Frederik Hansen                         08.jan.1903        13          Barn
Frits Vilhelm Hansen                 19.jan.1887        29          Karl
(Frits er bror til “Høker” Herman. Jeg husker omk. 1950 en stille ældre mand der boede hos Herman og Anna på Stavnstrupvej 49. Han stammede meget.)

Tælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 13a, nr. 326, Skovholm, Leestrup Skovvej 15

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Otto Frederik Christensen 4-1 1870 G Husfader Landbrug Kongsted
Ellen Kirstine Christensen 6-12 1869 G Husmoder Kongsted
Johannes Hansen 20-10 1910 U Tjenestekarl Roholte
Frits Vilhelm Hansen 19-1 1887 U Tjenestekarl Kongsted
Ane Margrethe Jørgensen 18-4 1857 U Tjenestepige Kongsted
Anna Sofie Johansen 21-10 1911 U Husassistent Ulse
Olav Helveg Green Christensen 2-11 1910 U Barn Medhjælper Kongsted


SKOVHOLM

Smedevængegård Skovholmvej 26

Tælling i 1916   Matr. nr. 14a.

Navn                                         Født        Alder    Stilling       Erhverv

Hemming Larsen                      30.08.1874      42        Husfader      Landbrug
Marie Larsen                            22.04.1880      36        Husmoder
Anna Marie Larsen                   13.12.1902      14        Barn
Ester Karla? Elvira Larsen          27.04.1904      10        Barn
Hans Nielsen                            01.05.1850      66        Aftægt
A. Magrethe Nielsen                 07.12.1853      63        Aftægt
Anders Marius Olsen              03.04.1898      18        Karl

Tælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 14a, nr. 320, Smedevængegården , Skovholmvej 26

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Ole Christian Hansen 2-5 1873 G Husfader Landbrug Skibbinge
Martha Katrine Hansen 20-3 1880 G Husmoder Mogenstrup
Helmer Hansen 29-12 1912 U Barn Medhjælper Kongsted
Margrethe Hansen 31-8 1914 U Barn Medhjælper Kongsted
Christian Hansen 16-10 1910 U Barn Medhjælper Kongsted


SMEDEVÆNGEGÅRD

Skovholmvej 13

Matr. nr. 10c

Navn                                               Født         Alder        Erhverv

Anders Kristian Hansen              16.07.1887   29           Landbrug
Anna Marie Hansen                    24.07.1890   26           Husmoder
Maren Sofie Hansen                   30.08.1856   60           Slægtning
Mary Kirstine Hansen                 13.11.1915     1           Barn


SKOVHOLMVEJ 13

Kiersgaard(Birkehøj) Skovholmvej 18

Matr. nr. 11b.

Navn                                       Født          Alder           Erhverv

Jens Peter Olsen                    10.09.1881    35         Landbrug
Anna Marie Olsen                  06.07.1881   35         Husmoder
Astrid Dagmar Olsen              12.02.1915     1         Barn
Poul Verner Hansen               24.07.1905    11        Plejbarn
Anna Marg. Christiansen        17.07.1893    23        Tjenestetyende


BIRKEHØJ (KIERSGÅRD)

Skolehuset Skovholmvej 1

Matr. nr. 6b.

Navn                                Født        Alder         Erhverv

Karen Sofie Nielsen     31.03.1879     37         Lærerinde
Ane Jensen                  13.08.1842     74         Husm. Alderdomsstiftelsen


LEESTRUP FORSKOLE

Maglebjerg Stavnstrupvej 71

Matr. nr. 8c
Navn                                         Født        Alder    Stilling       Erhverv

Anna Sofie Larsen               03.09.1878      38     Husmoder     Landbrug
Harry Laurits Larsen           20.10.1909        7      Barn
Erna Agnete Larsen            15.09.1913        3      Barn
Jens Peter Madsen             03.05.1853       63                   Aftægtsmand
Ingeborg Fred. Andersen   03.10.1899       17    Tjenestepige
Johannes Jakob Bang        09.06.1899        17   Tjenestekarl


MAGLEBJERG

Leestrupvej 33

Matr. nr. 8b
Navn                                         Født        Alder    Stilling       Erhverv

Niels Kristian Jensen          22.12.1854      62     Husfader  Parcelist
Karoline Marie Jensen       25.07.1856      60     Husmoder
Kristian Hansen                 08.01.1903      13     Plejebarn


LEESTRUPVEJ 33

Stavnstrupvej 56

Matr. nr. 20a
Navn                                         Født        Alder    Stilling       Erhverv

Vilhelm Theodor Rasmussen   07.07.1882  34     Husfader Fiskehandler
Ane Kirsten Sofie Rasmussen 09.09.1880  36     Husmoder
Katrine Dortea Rasmussen     23.08.1906  10     Barn
Ragnhilde Tevedora Rasmus.  20.10.1908   8     Barn
Jens Ole Ernst Rasmussen      20.11.1910   6     Barn
Jens Vilhelm Rasmussen         02.07.1913   3     Barn

Stavnstrupvej 58

Matr. nr. 42
Navn                                         Født        Alder    Stilling       Erhverv

Niels Jensen                        06.11.1872      44     Husfader  Arbejdsmand
Karen Kristine Sofie Jensen 16.10.1875      41    Husmoder
Sara Kirstine Jensen            04.05.1898      18    Barn
Gudrun Kamilla Emmy Jens. 25.07.1900     16   Barn
Elna Elise Jensen                 13.06.1902      14   Barn
Jens Peter Kristian Jensen   09.05.1904      12   Barn
Hans Bernhard Jensen        24.05.1906       10  Barn
Agnes Alvilde Jensen         29.05.1909         7   Barn
Erna Herdis Jensen            25.06.1911         5   Barn
Knud Helge Jensen            03.01.1915        1   Barn


STAVNSTRUPVEJ 58

Stavnstrupvej 62

Matr. nr. 39
Navn                                         Født        Alder    Stilling       Erhverv

Lars Hansen                           16.07.1849   67     Husfader Alderdomsu.
Ane Marie Hansen                 26.04.1853   63     Husmoder
Hansigne Katrine Hansen       01.06.1898   18     Barn


STAVNSTRUPVEJ 62

Stavnstrupvej 60

Matr. nr. 39a
Navn                                         Født        Alder    Stilling       Erhverv

Mette Sabine Johansen          15.01.1877   39     Husmoder  Fattighjælp
Angelika Margr. Kirst.Johan. 17.08.1904   12     Barn
Charles Villiam Johansen        17.03.1908    8     Barn
Kaj Alfred Lestrup Johansen  26.07.1909    7     Barn
Aksel Ole Johansen               26.10.1912    4     Barn

Saksholmvej 28 Nordgård

Matr. nr. 1b
Navn                                         Født        Alder    Stilling       Erhverv

Ingvar Hansen Bernholm              16.11.1879            37       Husfader        Gårdmand
Anna Sofie Bernholm                     20.09.1882            34       Husmoder
Knud Kansen Bernholm               29.04.1909              7       Barn
Kristine Hansen Bernholm           10.04.1910              6       Barn
Marie Hansen Bernholm                05.01.1912             4       Barn
Ida Hansen Bernholm                    25.05.1914             2       Barn
Anna Marie Knudsen                 18.07.1900             16      Tjenestepige


Nordgård Saksholmvej 28 Matr.nr. 1b

Saksholmvej 34

Matr. nr. 18a
Navn                                         Født        Alder    Stilling       Erhverv

Hans Frederiksen                          14.01.0859            57       Husfader       Parcellist
Signe Marie Nielsen                    02.03.1860             56      Husbestyrerinde


Saksholmvej 34

Stavnstrupvej 31

Matr. nr. 2q
Navn                                         Født        Alder    Stilling       Erhverv

Jens Petersen                                     02.04.1851            65          Husfader        Gårdmand
Ane Petersen                                     17.02.1858            58          Husmoder
Marie Anna Petersen                       01.06.1891            25          Barn
Peter Henrik Petersen                      15.05.1894            22           Barn


Stavnstrupvej 31 Matr.nr. 2q

Stavnstrupvej 30

Matr. nr. 36a
Navn                                         Født        Alder    Stilling       Erhverv 

Niels Hemming Andersen                 02.09.1854    62        Husfader     Tømrer, husmand
Katrine Marie Nielsen                       29.06.1959    57        Husmoder


Stavnstrupvej 30 Matr.nr. 36a

Stavnstrupvej 37

Matr. nr. 2i
Navn                                         Født        Alder    Stilling       Erhverv 

Carl Christian Andersen                   13.02.1870          46          Husfader       Tømrer
Maren Kirstine Andersen                23.03.1868          48          Husmoder
Hans Peter Axel Andersen              02.04.1896          20          Barn


Stavnstrupvej 37 Matr.nr. 2i

Saksholmvej 26 Pugebjerggård

Matr. nr. 20 m.fl.
Navn                                         Født        Alder    Stilling       Erhverv

Rasmus Petersen                            11.07.1852            64         Husfader     Gårdmand
Marie Kristine Sofie Petersen      17.03.1863             53        Husmoder
Niels Johannes Petersen               02.10.1900            16        Barn


Pugebjerggård Saksholmvej 26 Matr.nr. 20 m.fl.

Saksholmvej 32

Matr. nr. 18c. (16a-17b ?)
Navn                                         Født        Alder    Stilling       Erhverv

Hans Jensen                                 05.01.1872       44         Husfader     Parcellist
Jensine Jensen                            10.04.1871       45         Husmoder
Frands Vilhelm Andersen               19.12.1902       14         Slægtning
Marie Sofie Petrea Jensen             20.06.1905       11         Barn


Saksholmvej 32 Matr.nr. 18c. (Evt. 16a og 17b)