2 Nordvang

Nordvang ca 1960

Nordvangs historie.

Var formentlig en af gårdene fra Gisselfeld, som blev købt af Lindersvold i 1762. En sandsynlig beboer i 1724 kunne jævnfør fæstenummeret være Anders Sørensen.

Ejerrækkefølge Nordvang 2a Leestrup (Fæstenummer 9 ?)

1. Benny Kristensen Lise Lotte Simonsen 1999

2. Frank Hansen 1971 – 1999

Frank der var skraldemand i København, solgte jorden til Niels Torbenholt og havde i starten grise i staldene, Grisene blev bl.a. fodret med madaffald som han havde med hjem fra arbejdet. Efter hans kone var rejst og pigerne flyttede hjemmefra , blev han mere og mere syg, kunne ikke gå og kørte til sidst rundt på en trehjulet knallert. Han bor nu (2003) i lejlighed i Rønnede.

3. Herman Hansen og Anna Hansen 1935 – 1971


Herman Hansen drev ejendommen hovedsageligt som hønseri. Anna var datter af bødker H.P. Andersen. De fik tre børn Gudrun, Tove og Sven.

4. Niels Chr. Hansen 1912 – 1940

Niels Chr. Hansen fik fire børn, Herman, Thorvald og tvillingerne Anna og Henry.
Anna blev gift med gdr. Lars P. Andersen Kratholm. Henry blev gift med     brugsuddeler Andreasens datter Asta. Herman overtog gården og Thorvald bosatte sig i løbenhavn.

5.      Christian Nielsen         1908 – 1912

Chr. Nielsen overtog gården d.26. juni 1908 og solgte d.20. december 1912 til Niels Chr. Hansen  for 16.500 kr., da han , efter eget udsagn, ikke kunne være i fred for spøgelser.

6. Lars Knudsen 1894 – 1908.

Lars Knudsen overtog ejendommen d.17. juni 1894 for kr. 20000,-

6.      Lars Nielsen og Marie Kirstine Olsen 1871 – 1894

Lars, var født på gården og overtog og frikøbte i 1871 ejendommen for kr. 7500,-, samtidig med, at han giftede sig med Marie Kirstine Olsen, der var født i 1834 i Leestrup. Hendes mor, Karen Jensdatter, var en datter af gmd. Jens Nielsen i St. Elmue og dermed også faster til Lars Nielsen. Moderen, der forblev ugift til sin død i 1887, boede fra ca. 1871 på Nordvang. Lars Nielsen og Marie Kirstine var altså fætter og kusine. Marie blev som nævnt født i Leestrup, men var i pleje hos sine bedsteforældre i St. Elmue.

7.       Niels Larsen og Sara Jensdatter 1833 – 1871

Niels blev gift med den jævnaldrende Sara Jensdatter fra Roholte sogn, datter af gmd. Jens Nielsen og hustru i St. Elmue. Det var nok hendes faster der var Poul Olsens 2. kone (Nielses mormor ) og dermed var Niels´s mor og Sara kusiner. De får Marie Kirstine Nielsdatter i 1837 og Lars Nielsen i 1839. Endvidere har de Ane Sophie Hansdatter, født i 1829. Saras brordatter, Sara Margrethe Nielsdatter blev i 1868, som 23 årig, husbestyrerinde for Hans Johansen, Stenager, da hans kone døde.

Niels Larsen døde som aftægtsmand i i Leestrup d.22. april 1882. Sara døde i november samme år.

 

 

 

7. Lars Andersen Marie Kirstine Poulsdatter 1801 – 1833

Lars Andersen står på udskiftningskortet fra ca. 1815.Han var født i 1768. Den 16.oktober 1803 blev han i Kongsted kirke gift med Poul Olsens datter af 2. ægteskab, Marie Kirstine, der var født i 1783.

De fik en søn, Niels Larsen  i 1808, og en datter, Ellen Kirstine Larsdatter i 1815. Hun bliver gift med indsidder Jeppe Pedersen og får tre børn –Mari Kirstine 27.april 1844 og tvillingerne Lars og Peder Jeppesen i 1848. Ellen Kirstine dør umiddelbart efter tvillingefødslen. Mari Kirstine Jeppesen bliver efter moderens død plejedatter hos sin morbror Niels Larsen på Nordvang.

Lars Andersen døde i 1830.

8. Poul Olsen Margrethe Pedersdatter/Ane Sophie Nielsdatter 1760 – 1801

22.07.1771 bliver Margrethe Pedersdatter gift med Poul Olsen gmd. I Leestrup. Hendes søster Lisbeth Pedersdatter tjener hos Poul Olsen. Margrethe var datter af gmd. Peder Pedersen og Bodil Olufsdatter, Østergård i Hovby. Med hende har han børnene : Lars f. 1760, Ole f. 1762, Marie f. 1765, Anne Margrethe f. 1770, opkaldt efter en samme år afdød søster der var født i 1768.

Da Margrethe dør i 1778, bliver han gift med Ane Sophie Nielsdatter, der er 27 år yngre end ham selv og datter af gmd. Niels Larsen og Else Henrichsdatter i St. Elmue.