9-Bangsminde

Bangsminde ca 1950

Bangsminde 9a.

Da gården har et højt fæstenummer, kunne det tyde på at den har hørt under Gisselfeld, og opkøbt af Gavnø 15. maj 1781

Ejerrækkefølge på Bangsminde 9a i Leestrup.  Fæstenummer 13 ?

1.   Herman Petersen.                         Ester Petersen                                      1946 – 1969

Herman og Ester overtog gården, der var 4 længet , stråtækt og med port ud mod vejen. Herman var fra Falster og Ester fra Saltøby. Da gården brændte ved lynnedslag i juni 1969, valgte de ikke at genopbygge den, men solgte jorden til Åge Marker og byggede et hus på bakken ned mod Smedevænget hvor der er udsigt til Præstø fjord. Inden Herman gik på pension, arbejdede han et par år på lageret hos firmaet Boserup i Fakse Ladeplads. De har et hold tvillingepiger og en søn Torben, der er tømrer og bor og hjælper forældrene ( 2003).

2.   Theodor Petersen                         Anna Bang                                            1936 – 1946

Theodor blev efter at have været bestyrer i mange år, gift med den sidste datter Anna Bang. Han var alle sine dage tro mod det jyske sprog og den indre mission. Efter at have solgt til Herman Petersen. Flyttede Theodor og Anna til Leestrup i det hus hvor Elo Svanebjerg bor nu.

3.   Anna og Marie Bang                                                                          ca.   1925  –    1936

Efter moderen og søsteren var døde ejede søstrene gården. Theodor Petersen var bestyrer.
I 1926 solgtes 9d til Ella og Chr. Jacobsen, begge fra Roholte sogn.
Og  også i 1926 solgtes 9e til Alma og Chresten Petersen fra Roholte. Der var nu ca. 28 tdl. tilbage.

4. Lisbeth Bang                                                                                        ca.  1900  – ca. 1925  

Da Lisbeth Bang blev enke drev hun gården med bestyrer. Hendes tre døtre boede ugifte på gården.

5.   Christen Jacobsen Bang                Lisbeth Bang                                   ca, 1880  –  ca 1900

Christen Bang var søn af gmd. Jacob Christensen Bang fra Engelstrup. Han giftede sig i august 1873 med enken på gården,  Ane Lisbeth. De fik 5 børn. To døtre og tre sønner.
En søn blev urmager i København, de andre to fik ejendomme ved Haslev og Hyllede. Gården fik  sit navn efter ham og hans slægt. 25. juli 1881 fik de datteren Karen Marie Jacobsen Bang

6.   Niels Eriksen     Bodil Kirstine Hansdatter/ Ane Lisbeth Andersen          1838  –  ca.1880 

Niels Eriksen blev i 1838 gift med den ti år ældre enke efter forrige ejer, Bodil Kirstine Hansdatter. Niels kom fra Herlufsholm, men var født i Faxe sogn Jyderup i 1808 som søn af husmand Erich Nielsen og hustru Karen Andersdatter. De fik to sønner Peder og Hans . Hans fik i 1874 ti tdl. Af gården og byggede ejendommen ved Smedevænget. Da Bodil Kirstine døde omkring 1860. blev han gift med deres 18 årige tjenestepige Ane Lisbeth Andersen.(Senere Lisbeth Bang.) Ane Lisbeth var født 14. juni 1842 som datter af indsidder Anders Larsen i Hyllede. Niels Eriksen døde i august 1872. I 1874 blev frasolgt 5 tdl. til Gavnø gods, den såkaldte Skriverholm der endnu kan findes som et trekantet stykke ind i Smedevængeskoven. Også i 1874 solgtes 10 tdl. til ældste søn Hans Nielsen, der byggede en ejendom ved Smedevænget.

7.    Peder Christensen                       Bodil Kirstine Hansdatter                      1820   –   1838

Han var født i 1786 i Orup som søn af Gårdmand og smed Christen Nielsen og hustru Karen Jørgensdatter. Peder var også selv både smed og gårdmand. Han blev i 1834 i Roholte kirke gift med Bodil Kirstine Hansdatter, en datter af gmd. Hans Nielsen og Karen Pedersdatter i Orup. Han døde allerede i 1837.

8. Peder Nielsen                                                                                            . 1809 –     1820

Peder Nielsen kom fra Elmue og blev i 1805 gift med Karen Jørgensdatter en datter af gmd. Jørgen Jensen og Ane Andersdatter på Svanebjerg i Leestrup. Han blev i 1820 fradømt gården p.g.a. restance.

9.    Hans Olsen                                  Kirsten Sørensdatter                         ca.   1801 –  1809

Blev i september 1801 gift med Søren Nielsens datter Kirsten. Han var smed, men blev i 1809 fradømt gården p.g.a. fattigdom og restancer. Han ses senere i byen som husmand og smed.

10.  Jacob Hansen                                Anne Rasmusdatter                               1789  – ca. 1801

Han blev d. 15. marts 1789 gift med enken Anne Rasmusdatter og kom fra Baarse og var født omk. 1750. I FT 1801 nævnes deres fællesdatter Mette og hans steddatter Ellen Sørensdatter samt en plejesøn, Jens på 7 år.  Jacob døde samme år, 1801.

11.  Søren Nielsen                               Anne Rasmusdatter                                1781 – ca. 1788

Søren blev født i  1753 i Vindbyholt og blev gift med Anne Rasmusdatter, en datter af gmd. Rasmus Nielsen og Kirsten Rasmusdatter i Roholte . Hun var søster til gmd. Rasmus Rasmussen på Pilegården. De fik to børn Kirsten og Ellen Sørensdatter. Han overtog fæstet på gården i 1881 men døde i1788 af ”epidemien” kun 35 år gammel.

12. Niels Hansen                                                                                         Omk. 1744 –  1781

I Strandegårds fæsteprotokol af 1777 – 1882 står at Niels Hansen i 1781 afstod til Søren Nielsen. Han er nævnt i 1771. Født omk. 1715 altså 56 år. Har hustru nr. 2 som er 22 år gammel. Måske fæstede han gården i 1744. Da den (måske) tidligere fæster Hans Pedersen og Else Thygesdatter døde samtidig.

13.  Hans Pedersen                Else Thygesdatter                                                              1744

Hans Pedersen blev født i1692 måske på Ellegård, muligvis far til Jens Hansen på Stenager. Hans første kone hed Karen som døde ca. 1727, den 28. september 1727 blev han i Kongsted kirke gift med Else Thygesdatter, som formodes at være datter af Thyge Hansen og hustru Mette i Hyllede og måske søster til Hans Thygesen på ( Ellebæk ?)     

”Bangsminde” fortalt af Hans Chr. Nielsen Smedevænget.

Gården var oprindelig på 60 – 65 tdl., i tidens løb er der solgt 35 tdl. Fra, nemlig                         1874,  5 tdl. Til Gavnø gods, den såkaldte ”Skriverholm” 9b.
1874,  10 tdl., 9c til Hans Nielsen en søn fra Bangsminde.
1926,  10 tdl. , 9d til Ella og Chr. Jacobsen begge fra Roholte sogn
1926,  10 tdl., 9e til Alma og Chresten Petersen  fra Roholte og Kongsted sogn.
I 1920 ejedes gården af den 80 årige Lisbeth Bang. Hun var, som det var almindeligt dengang, som 18 årig gift med den forrige ejer af gården , Niels (Eriksen?) , der havde 2 sønner, Hans Nielsen og ?.( Peder)
I ægteskabet var to døtre Stine og  ? . Efter mandens død giftede hun sig med  Chr. Bang.
I dette ægteskab var 5 børn. Døtrene Anna og Marie Bang og tre sønner, Jørgen, Christian og Peder Bang. Christian Bang havde en ejendom i Hyllede og Jørgen en do på Haslev kanten. Peder Bang der var urmager, boede i København.
I 1920 da jeg lærte familien at kende bestod husstanden af ejeren Lisbeth Bang og de tre døtre Anna og Marie og Stine fra 1. ægteskab, des uden bestyreren Theodor Petersen og et skiftende antal af karle.  Efter moderen og søsteren Stines død, overtog Anna og Marie Bang gården i fællesskab indtil Marie Bangs død.  I 1936 giftede Anna Bang sig med gårdens mangeårige bestyrer Theodor Petersen, og drev så gården indtil Annas sygdom tvang dem til at sælge gården og flyttede til Leestrup i det hus der var bygget som aftægtshus til Græsholt (ca. 1948 ?)
Køberen var Herman og Ester Petersen der drev gården indtil den brændte i ca. 1972 , hvorefter han solgte jorden til Aage Marker og beholdt en byggegrund som han byggede et hus på .